Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Vacature: Bachelor of Master in de (toegepaste) Klinische Psychologie/psychotherapeut (19u) (m/v) Kinderen en Jongeren
Omschrijving:

- Uw opdracht bestaat voornamelijk uit gezinsbehandeling, oudertherapie en individuele psychotherapeutische behandeling en psychodiagnostiek waar nodig in het kader van behandeling. 

- U staat op zorgzame wijze in voor de intake en de behandeling van onze cliënten.

- U werkt op actieve wijze mee aan de teamvergadering, intervisie en andere overlegmomenten.

- U bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en bent op continue wijze begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.

- U rapporteert aan de coördinator kinderen en jongeren. 

 
Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

- U bent houder van een masterdiploma in de (klinische) psychologie en bent erkend door de Psychologencommissie.

- U bent houder van een (professionele) bachelordiploma in de toegepaste klinische psychologie

- U heeft een uitgesproken kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspathologie en  psychodiagnostiek

- U heeft ervaring met psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen. Werken met ouders en gezinnen schrikt u niet af. 

- Een psychotherapeutische opleiding (gestart zijn) is belangrijke meerwaarde

- U heeft kennis van het hulpverleningslandschap voor kinderen en jongeren en van de sociale kaart   

- U voert uw uurrooster uit op drie dagen en bent bereid om op woensdagnamiddag te werken en minimaal 1 avonddienst (tot 20u00) te presteren. 

- Uw plaats van tewerkstelling is in hoofdzaak te Wetteren, maar u bent ook bereid in onze andere vestigingen te werken, indien nodig. 

 
Vaardigheden:
- U bent in staat om op basis van een grondige verkenning van de hulpvraag en probleemanalyse een (voorlopige) diagnose en hypothesen te formuleren en aldus tot een correcte indicatiestelling te komen.
- U kan behandeldoelen en behandelstrategieën formuleren (opmaak behandelplan) en passende therapeutische interventies aanbieden (conform het behandelplan).
- U beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op respectvolle wijze uw werk en dat van uw collega’s te bevragen. 
- U kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. U werkt graag samen met anderen en begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair team.
- U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan synthetiseren in een beknopt overzicht.
- U beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid
- U kan zelfstandig psychodiagnostisch onderzoek verrichten (intelligentie, persoonlijkheid en sociaal-emotioneel functioneren).
- U beschikt over de gangbare basiskennis in ICT. 
 

Aanbod:

- Een boeiende job met veel afwisselende taken en ruime mogelijkheid tot eigen initiatief

- Een gedreven team van collega’s die enthousiasme aan professionaliteit koppelen.

- Een halftijdse functie volgens het wettelijke barema PC 331 (1.80).

- Onmiddellijke indiensttreding.

- Zie ook: http://www.dedriestromen.be

 
Plaats:Wetteren
Contactpersoon: Kathy Colson
sollicitatie@cgg.dedriestromen.be

Sollicitatieprocedure:

Sollicitaties mag u richten naar  mevr. Kathy Colson, Coördinator Kinderen en Jongeren, via sollicitatie@cgg.dedriestromen.be. Uw onderwerp dient te starten met de referentie 2020-W-01.

De vacature staat open tot 12 juli 2020.  

 
Uiterste sollicitatiedatum: 12-07-2020
Bijkomende informatie:

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen heeft vestigingen in Dendermonde, Lokeren en Wetteren. Voor de continuering van onze dienstverlening zijn wij voor het Kinder- en Jongerenteam in de vestiging Wetteren op zoek naar een psycholoog/psychotherapeut (m/v) (19u, contract bepaalde duur 1 jaar, verlenging mogelijk). REF 2020-W-01


20200611VacatureWEKI19u.docxpowered by Curiousgroup