Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Ervaringsdeskundige De Bron
Omschrijving:

Op afdeling De Bron wordt er elke donderdagnamiddag één uur voorzien om een groepsgesprek te houden rond middelengebruik. Met ‘middelen’ doelen we op zowel alcohol, drugs en medicatie. We noemen deze groep de “drugpreventiegroep”, maar deze benaming heeft voornamelijk een symbolische functie. De groep is namelijk opgericht vanuit het idee dat de patiënten ruimte krijgen om te praten over onderwerpen die taboe kunnen lijken. We willen tonen dat we op non-hiërarchisch niveau open staan voor deze materie en met discretie en begrip luisteren. Zo stellen we ons in deze groep op als getuigen van verhalen over onderwerpen als gebruik, craving, moeilijkheden om te stoppen, redenen om niét te stoppen, onbegrip over beleid, angsten, schaamte, etc. Hoewel de benaming verwijst naar ‘preventie’, stellen we ons met andere woorden niet op als de vingerwijzende hulpverlener die vanuit een (beter) weten de les zal gaan spellen. Daar staat tegenover dat we duidelijk blijven rond de regels van het huis: gebruik kan niet op de afdeling. 

 

We erkennen dat dit een moeilijk onderwerp is voor velen. Het is geen knopje dat je zomaar aan- of uitschakelt. Er heerst een grote verdeeldheid. Willen en kunnen zijn vaak tegengestelden. Een leven zonder middelen lijkt voor velen onmogelijk. Vaak is het een kwestie van ups en down en is een levenslang proces van beterschap en herval. Een ervaringsdeskundige kan deze kwetsbaarheid vaak beter verwoorden dan een andere hulpverlener. Als groep kan er samen iets van de (on)mogelijkheden gedragen worden.

 

De persoon die mee komt luisteren en spreken, kan bijvoorbeeld een positieve boodschap overbrengen en het alles-of-niets verhaal helpen herleiden tot een genuanceerd beeld. Daarmee incarneert de persoon geen ideaal normbeeld, maar zet een beeld van hoop en kwetsbaarheid naast elkaar. De persoon kan bijvoorbeeld iets vertellen over de vraagstukken die gepaard gaan met gebruik: waarom is hij/zij begonnen aan het gebruik, waar liep het mis, wanneer en welke hulpverlening kwam erbij te pas, hoe slaagde hij/zij (al dan niet) erin te stoppen (copingmechanismen), hoe blijft hij/zij (tijdelijk) clean.

 

In de mate van het mogelijke kan de persoon ook iets helpen inbrengen rond daginvulling; psychose gaat vaak gepaard met langdurige zorg, een ziekte-uitkering, gebrek aan werk, verveling. Drugs hebben soms een structurerende functie in iemand zijn leven. Hoe ga je met andere woorden om met een vorm van leegte die mogelijk deels ingevuld wordt met drugs en andere middelen?

Zoals eerder vermeld, willen we ruimte creëren voor moeilijk bespreekbare onderwerpen. Zo weten we dat gebruik niet enkel een individueel probleem is, maar ook effecten heeft op de omgeving van de persoon. Het zou interessant kunnen zijn indien de ervaringsdeskundige hier iets over kan delen: wat met (zijn/haar) vriendschap, relaties? 

 
Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

Omdat de afdeling zich richt op personen met een psychosegevoeligheid, hadden we graag gewerkt met iemand die zichzelf erkent in deze omschrijving. We merken dat er qua moeilijkheden en verhalen verschillen aanwezig zijn tussen verslaving als primair probleem en psychose met bijkomend gebruik. De ervaringsdeskundige is idealiter iemand die iets kan vertellen over de moeilijkheid psychose en gebruik. Alcoholverslaving als primair probleem sluiten we liever uit, omdat dit minder lijkt aan te sluiten bij de ervaringen van de doelgroep.

 

Praktische opzet: de groep gaat telkens door op donderdag van 13u30 tot 14u30. We mikken op een maximum van 15 personen. De ervaringsdeskundige sluit hierbij aan als deel van de groep, maar kan in eerste instantie het woord nemen om zijn/haar verhaal te delen. De groep is met andere woorden bedoeld om interactief een gesprek aan te gaan, maar de ervaringsdeskundige mag het startschot geven en reageert op vragen en eigen verhalen vanuit de groep. Er zal ook telkens een psycholoog aanwezig zijn, om samen de veiligheid van de groep te faciliteren en mee te ondersteunen dat iedereen aan bod kan komen. We opteren om de ervaringsdeskundige bij wijze van kennismaking eerst eenmalig te verwelkomen. Op die manier zien we wat het effect is op de groep: op welke manier staan de deelnemers open voor een ervaringsdeskundige van buiten de afdeling? Indien we verder willen bouwen op het eerste gesprek, dan kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt. De persoon kan bijvoorbeeld 1 keer per maand aansluiten. Eventueel kunnen ook meerdere personen elkaar afwisselen, met het oog op een variëteit aan verhalen.

(Britt Van de Velde, psycholoog De Bron)

 

Aanbod:

De persoon krijgt een vrijwilligersvergoeding voor zijn/haar waardevolle bijdrage aan deze groep.  Deze vrijwilligersvergoeding wordt ondersteund door een specifiek vrijwilligerscontract (na max. 6 maand te evalueren), waarbij rekening wordt gehouden door het wettelijk vastgelegde maximale bedrag:

Er wordt een forfaitaire vergoeding betaald volgens de duur van de activiteit

- de activiteit heeft een duurtijd van 1 tot maximum 4 uren: 15€

- de activiteit heeft een duurtijd van 5 tot maximum 8 uren: 30€

Daarnaast worden ook vervoerskosten betaald voor verplaatsing naar en van de activiteit (0,3653 € / km, gekoppeld aan de jaarlijkse spilindex).

 
Plaats:Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus Beernem
Contactpersoon: Dag Van Wetter
dag.van.wetter@fracarita.org

Sollicitatieprocedure:

Wie interesse heeft om hieraan mee te werken of bijkomende vragen heeft, kan contact opnemen met Dag Van Wetter, stafmedewerker zorg in PC Sint-Amandus (dag.van.wetter@fracarita.org)

Bijkomende informatie:

Ervaringsdeskundige De Bron.docxpowered by Curiousgroup