Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER m/v
Omschrijving:

- Je bent erkend als arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie

- Je hebt een psychotherapeutische opleiding gevolgd of bent bereid dat te doen

- Je werkt conform de actuele wetenschappelijke inzichten en hebt een holistische visie op zorg en behandeling

- Je houdt op een open en evenwichtige wijze rekening met de noden van de patiënten en hun omgeving enerzijds, en met de draagkracht van het team van zorgverleners anderzijds en neemt waar nodig de inhoudelijke leiding

- Je weet je team te motiveren en te inspireren vanuit je visie op goede behandeling en zorg

- Je bevordert de samenwerking met de andere (inter-)sectorale actoren die kunnen bijdragen tot de geestelijke gezondheid van de doelgroep

- Je voelt je thuis in een waardengerichte organisatie met christelijke identiteit.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

- Je bent erkend als arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie

- Je hebt een psychotherapeutische opleiding gevolgd of bent bereid dat te doen


Aanbod:

Een mandaat van 24 uur per week (semi-)residentieel werk op afdeling Kaap (leefgroep adolescenten) en afdeling Jovo (jongste leeftijdsgroep) en minstens 4 uur per week poliklinisch werk.

Plaats:Caritasstraat 76, 9090 Melle
Contactpersoon: dr. Luk Beelaert, hoofdarts campus Melle
luk.beelaert@karus.be
T: 09 210 69 69

Sollicitatieprocedure:

- Voor meer informatie: contacteer dr. Luk Beelaert, hoofdarts campus Melle, via luk.beelaert@karus.be
of telefonisch via 09 210 69 69.
- De selectieprocedure bestaat uit een CV-screening en een gesprek waarin wordt gepeild naar uw
motivatie, vakkennis en competenties. Er wordt mogelijk verwacht dat u deelneemt aan een
assessment.
- Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief en cv ten laatste op 15/12/2019 aan voorzitter.rvb@karus.be
of schriftelijk t.a.v. dhr. Hugo Bulté, voorzitter Raad van Bestuur, op het adres: Caritasstraat 76, 9090
Melle.
- Uw kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Uiterste sollicitatiedatum: 15-12-2019
Bijkomende informatie:powered by Curiousgroup