Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Mobiele assertief medewerker
Omschrijving:

Binnen het kader van de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' (zie www.psy0-18.be) worden alle zorgverleningsvormen beter op elkaar afgestemd, zodat zorg op maat en continuïteit van zorg mogelijk wordt. Hiertoe wordt onder andere het programma assertieve zorg in Oost-Vlaanderen ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze vacature kadert binnen het activiteitenprogramma outreaching geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren door de organisatie van mobiele assertieve hulpverlening en zorgcoördinatie, vanuit een gezamenlijk gedragen visie en missie in het Netwerk GGKJ Oost-Vlaanderen. Als mobiele assertieve hulpverlener ben je onderdeel van een breed multidisciplinair team met een teamcoördinator en netwerkpsychiater(s). Het team is ingebed in en werkt intensief samen met alle actoren assertieve zorg in het Netwerk. Hieronder verstaan we de natuurlijke context van het kind/de jongere, de (inter)sectorale partners en alle andere relevante (maatschappelijke) actoren. De doelgroep bestaat uit moeilijk bereikbare, kwetsbare kinderen en jongeren (0-23 jaar) met een complexe, meervoudige problematiek op diverse levensdomeinen en met een (risico op/ontwikkeling naar) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen én hun context. De focus ligt op laagdrempelige en verbindende acties in de leefwereld van het kind/de jongere en zijn context, vanuit een duidelijke trajectvisie, rekening houdend met hun reële noden én krachten. Het doel is dat zij op een veilige manier kunnen functioneren en deelnemen aan de maatschappij waar zij zelf achter kunnen staan. De 'procesgroep assertieve zorg' ondersteunt, evalueert en stimuleert het mobiele team en alle relevante actoren van het programma assertieve zorg binnen het Netwerk. De taken en activiteiten van het mobiele assertieve team en het bredere netwerk omvatten een integrale, procesgerichte en vraaggestuurde diagnostiek; (gezins)therapeutische en begeleidende interventies vanuit diverse therapiescholen en evidence-based modellen; ondersteunende acties zoals psychosociale begeleiding, ouderbegeleiding, ouderondersteuning, opvoedingsondersteuning en schooltrajectbegeleiding; administratieve taken zoals registratie en actualisering van het cliëntendossier en actieve netwerking en coördinatie van zorg. Als mobiele assertieve hulpverlener opereer je vanuit diverse flexplekken verspreid over de partnerorganisaties en maak je gebruik van een centrale ontmoetingsplek, bv. voor het wekelijkse teamoverleg.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

WE ZOEKEN EEN COLLEGA DIE beschikt over een bachelor of masterdiploma in de menswetenschappen

- bijkomende therapieopleiding of ervaring in en kennis heeft van een psychotherapeutisch denkkader

- een open houding heeft tegenover andere denkkaders maar dat weerhoudt je niet van het innemen van een open houding naar andere denkkaders

- deskundigheid en min. 5 jaar ervaring heeft in tot het werken met de omschreven doelgroep, op meerdere van volgende vlakken: o assertieve, mobiele hulpverlening o crisiszorg o psychiatrische problemen bij infants, kinderen, jongeren en hun context o psychiatrische en psychische problemen bij kinderen en jongeren met een justitieel statuut en/of met een verstandelijke beperking en/of met een drugsproblematiek o psychotherapie en/ of gezinstherapie en/ of groepstherapie bij kinderen en jongeren en hun context o sociaal werk o psychodiagnostiek o casemanagement o intersectorale samenwerking (VAPH, BJB, ...) o samenwerking met de actoren school, kinderopvang, vorming, werk en vrije tijd.

- Je bent betrokken op, beschikbaar voor, toegewijd en geëngageerd naar de doelgroep.

- Je handelen wordt gekenmerkt door authenticiteit, transparantie en een open dialoog.

- Je hebt een ethische, participatieve, cultuursensitieve en respectvolle grondhouding vanuit de overtuiging van gelijkwaardigheid.

- Je durft voortdurend je eigen referentiekaders te bevragen en outside the box te denken, creatief te handelen en inventief te schakelen tussen diverse laagdrempelige interventies op maat.

- Je gelooft in de krachten en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënten en bent bereid hen hierin maximaal te ondersteunen. - Daarnaast durf je omgaan met aanvaarding van beperkingen.

- Je bent dynamisch, pragmatisch en flexibel, oplossingsgericht en probleemoplossend én tegelijk bereid jezelf te relativeren en écht te luisteren naar kinderen, jongeren, hun context en de samenwerkingspartners.

- Je kan zowel zelfstandig als ondersteunend, collegiaal samenwerken en mensen verbinden over diverse contexten/ sectoren heen met erkenning voor ieders inzet en expertise.

- Je kan omgaan met tijdsdruk, emotionele stress en stressvolle, onvoorspelbare situaties en tegelijk ben je je bewust van je eigen grenzen en beperkingen.

- Je bent ervan overtuigd dat je samen met de andere teamleden en de actoren van het netwerk steeds een gedeelde verantwoordelijkheid draagt voor elkaar en de cliënten en handelt hiernaar.

- Je kan kritisch en empathisch reflecteren over jezelf en anderen, in- en uitzoomen en het proces waarderen.

- Je bent bovenal iemand die met veel goesting het mobiele assertieve team wil versterken.

- Je bent op korte termijn beschikbaar, beschikt over een rijbewijs B en eigen vervoer en je bent bereid over heel Oost-Vlaanderen te werken.


Aanbod:

voltijds contract van bepaalde duur tot 30/12/2019 met kans op verlenging • indiensttreding: zo snel mogelijk • een vergoeding aan het wettelijke ziekenhuisbarema met toeslagen en overname van relevante anciënniteit • bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief, een fietsvergoeding en vormingsmogelijkheden • je komt terecht in een sterk team van gemotiveerde medewerkers waar collegialiteit en teamwork van groot belang zijn; bij ons draait het niet alleen om de job maar evenzeer om persoonlijke aandacht en zelfontwikkeling

Plaats:Oost-Vlaanderen
Contactpersoon: Toon Langeraert
Toon.Langeraert@popovggz.be

Sollicitatieprocedure:

Voor meer informatie, contacteer Toon Langeraert, netwerkcoördinator Mobiele Care Team via Toon.Langeraert@popovggz.be. Kandidaten bezorgen hun cv met motivatiebrief vòòr 15 september 2019 via de jobpagina op www.karus.be

Uiterste sollicitatiedatum: 15-09-2019
Bijkomende informatie:

Website:https://www.karus.be/jobs-en-stages/ik-zoek-werk/mobiele-assertief-medewerker-radar-ggkjpowered by Curiousgroup