Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Deeltijdse medewerker voor het programma Crosslink
Omschrijving:

Functieomschrijving – opdracht:

 

Crosslink heeft als doel de competenties van professionelen te delen, te versterken en uit te breiden. Voorbeelden van acties vind je terug op RADAR.be bij het prikbord van Crosslink.

 

We kunnen de opdracht van Crosslink (zie template ISCL) opdelen in drie functies:


Netwerkpunt RADAR

Het Netwerkpunt RADAR biedt casusgebonden ondersteuning aan professionelen in de zoektocht naar gepaste hulpverlening, bij vragen rond vroege signalen van gees-telijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren (0-18j.). Het netwerkpunt richt zich dus voornamelijk tot professionelen uit de 0e en 1e lijn (huisartsen, CLB, huis van het kind, JAC, algemene ziekenhuizen, OCMW's, …). Het doel is om deze pro-fessionelen wegwijs te maken in het bestaande hulpverleningsaanbod.

 

Competentieknooppunt

Het competentieknooppunt heeft als doel professionelen te ondersteunen in hun zoektocht naar expertise, vorming en training inzake geestgelijke gezondheid. Cross-link gaat binnen het bestaande aanbod op zoek naar hoe vragen en antwoorden i.f.v. competentieversterking tussen partners verbonden kunnen worden. Waar nodig kan Crosslink mee aansturen op het creëren van een nieuw aanbod.

 

Faciliteren van intersectorale ontmoeting en uitwisseling

Crosslink organiseert initiatieven om uitwisseling, samenwerking en verbinding tussen professionelen te stimuleren. Dit onder andere aan de hand van intersectorale intervi-sie, supervisie, studiedagen, personeelsuitwisseling, project Vreemdgaan, …

 

Je hebt het talent, de competenties en de “goesting” om bij dit team en het programma aan te sluiten, het constructief vorm te geven en het actief verder uit te bouwen. Je doet dit vanuit een duidelijke visie en missie die een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening wil realiseren om de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context in Oost-Vlaanderen te be-vorderen.

 

Functieprofiel:

- Je hebt een bachelor- of masterdiploma in de menswetenschappen;

- Je hebt bij voorkeur ervaring met casusoverstijgend werken in team-, organisatie- of netwerkverband, projectwerk of coördinerende activiteiten;

- Je tewerkstellingsbreuk bedraagt 0,4 VTE of 0,5 VTE (bespreekbaar).

Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

Competenties / attitudes:

- Je hebt het thema geestelijke gezondheid bij kinderen, jongeren en hun context in de vingers;

- Je neemt initiatief, bent creatief en kan zelfstandig werken;

- Je bent een echte bruggenbouwer, een motivator;

- Je bent positief, reflectief en constructief ingesteld, integer, flexibel en dynamisch;

- Je werkt transparant.

 

Strekt tot aanbeveling:

- Een goed inzicht in de sociale kaart van Oost-Vlaanderen en beschikt bij voorkeur over een netwerk in deze;

- Affiniteit met eerstelijnswerk; met partners uit de brede instap;

- Expertise in een specifiek thema: infants, KOPP/KOAP, middelenafhankelijkheid, kin-deren en jongeren met een justitieel statuut, ontwikkelingsproblemen en -stoornissen (breed), cultuursensitieve zorg, …;

- Ervaring met preventiewerk, vroegdetectie, screening, oriëntatie, diagnostiek of begeleiding/behandeling (bv. een therapeutische insteek kunnen bieden);

- Ervaring in het werken met projectoproepen.

 

Andere voorwaarden:

- Je bent op korte termijn beschikbaar;

- Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer;

- Je bent bereid over de volledige provincie Oost-Vlaanderen te werken.


Aanbod:

- Een constructieve teamwerking in een aangename en ondersteunende werkcontext;

- Een uitdagende en gevarieerde job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van een jong en dynamisch netwerk

- Kans tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling;

- Contract bepaalde duur voor 1,5 jaar - 2 jaar (afhankelijk van tewerkstellingsbreuk en anciënniteit) volgens paritair comité 330.04 voor gezondheidsinstellingen en –dien-sten;

- Tewerkstelling van 0,4 VTE of 0,5 VTE;

- Standplaats: Oude Abdij, Drongen.

Plaats:Oude Abdij, Drongen
Contactpersoon: Carine Eeckhout
carine.eeckhout@popovggz.be
T: 0490 444 155

Sollicitatieprocedure:

Bijkomende info met betrekking tot het programma Crosslink en de vacature kan worden opgevraagd bij Carine Eeckhout, antenneverantwoordelijke VLOGG, werkgever van de medewerkers binnen Crosslink (0490/44.41.55). Kandidaturen (motivatiebrief en cv) kunnen per mail verstuurd worden tegen uiterlijk woensdag 25 september 2019 naar carine.eeckhout@popovggz.be. Sollicitatiegesprekken worden voorzien op dinsdag 8 oktober.

Uiterste sollicitatiedatum: 25-09-2019
Bijkomende informatie:

Situering:

 

RADAR is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGKJ) Oost-Vlaande-ren. Het is een samenwerking van diensten en organisaties uit verschillende sectoren die werken aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context. RADAR werkt met en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met aandacht voor de jongeren/jongvolwasse-nen tot 25 jaar. RADAR bestaat uit 6 verschillende programma’s/deelwerkingen: Crisis, Care, Connect 0-4, Connect 14-25, Crosslink en Trajectcoördinatie.

 

Binnen het programma Crosslink zijn we op zoek naar een deeltijdse medewerker die het huidige 4-koppige team (3,25 VTE) kan versterken voor een periode van bepaalde duur

(2 jaar, afhankelijk van tewerkstellingsbreuk en anciënniteit).


Vacature RADAR Crosslink.pdf
Website:www.popovggz.be


    volgende >>powered by Curiousgroup