Vacatures

terug naar overzicht

Aangeboden:

Functie:ALGEMEEN DIRECTEUR
Omschrijving:

- Als algemeen directeur bent u bevoegd en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de algemene leiding over het geheel van het centrum en over alle diensten. Dit omvat het zorgbeleid, het personeelsbeleid, het economisch-financieel beleid, het beleid inzake kwaliteitszorg, …

- U neemt een actieve rol op in diverse netwerken en vertegenwoordigt het ziekenhuis en het PVT t.a.v. de overheden en diverse externe instanties en partners.

- U volgt voortdurend de evoluties binnen de GGZ en belendende sectoren en verwerft regelmatig bijkomende kennis in de domeinen management en leiderschap.

- U vormt met de directie zorg, directie Organisatie & HR en de hoofdarts het directieteam en bouwt samen verder aan het strategisch beleid van het ziekenhuis.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

- U bent fundamenteel bekommerd om het welzijn van de patiënt en zijn context en u heeft een grote gevoeligheid voor kwaliteitsvolle, mensgerichte zorg.

- U heeft een strategische visie op zorgverlening en kan reeds ervaring in een leidinggevende functie binnen de (geestelijke) gezondheids- of welzijnszorg voorleggen.

- U bent doorleefd van een coachende leiderschapsstijl, waarbij medewerkers in hun kracht worden gezet.

- U bent planmatig en resultaatgericht, stressbestendig en beslissingsvaardig.

- U bent een teamspeler, zowel binnen het eigen centrum, als in de beleidsorganen van de diverse netwerken.

- U heeft sterke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.

- U beschikt over een universitair diploma (bij voorkeur in de menswetenschappen).

- U onderschrijft de waarden-gedreven en christelijk geïnspireerde missie, engagementsverklaring en grondstroom van de organisatie.


Aanbod:

- een competitief loon met extralegale voordelen

- een werkomgeving die openstaat voor initiatief en creativiteit, in een innoverende werkcontext waar mensgerichte zorg centraal staat

- een centrum dat binnen recente hervormingen resoluut kiest voor inbedding in een netwerk, vermaatschappelijking en kwalitatieve zorg met respect voor waarden en de noden van de patiënten

Plaats:Gent
Contactpersoon: Caroline Dheere
caroline.dheere@fracarita.org
T: 09 216 33 01

Sollicitatieprocedure:

Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met dhr. Rik Ouvry, algemeen directeur (T 09 216 33 11) of dhr. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder. Indien u interesse heeft voor deze functie dan stuurt u uw kandidatuur t.a.v. Dhr. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde voor 31.07.2019 via etienne.verschraege@fracarita.org. U bent bereid deel te nemen aan een assessment.

Bijkomende informatie:

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain - Broeders van Liefde Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en is actief binnen de werking van mobiele teams en verschillende netwerken. Dagelijks staan 500 gemotiveerde medewerkers klaar om samen zorgzaam en deskundig op weg te gaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid.


vac- algemeen directeur (06.2019 def).pdf
Website:https://www.guislain.be/talenten/vacatures/powered by Curiousgroup