Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Medewerker Mobiel Care Team
Omschrijving:

Binnen het kader van de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' (zie www.psy0-18.be) worden alle zorgverleningsvormen beter op elkaar afgestemd, zodat zorg op maat en continuïteit van zorg mogelijk wordt. Hiertoe wordt onder andere het programma Care in Oost-Vlaanderen ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze vacature kadert binnen het activiteitenprogramma outreachende geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren door de organisatie van mobiele assertieve hulpverlening en zorgcoördinatie, vanuit een gezamenlijk gedragen visie en missie in RADAR.

 

Als medewerker van het Mobiel Care Team ben je onderdeel van een breed, samengesteld multidisciplinair team met een teamcoördinator en netwerkpsychiater(s). Het team is ingebed in en werkt intensief samen met alle actoren Care in RADAR (inclusief trajectcoördinatie). Hieronder verstaan we de natuurlijke context van het kind/de jongere, de sectorale en intersectorale partners en alle andere relevante (maatschappelijke) actoren. De doelgroep bestaat uit moeilijk bereikbare,

kwetsbare kinderen en jongeren (0-23 jaar) met een complexe, meervoudige problematiek op diverse levensdomeinen en een (risico op/ ontwikkeling naar) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen én hun context. De focus ligt op laagdrempelige en verbindende acties in de leefwereld van het kind/de jongere en zijn context, vanuit een duidelijke trajectvisie, rekening houdend met hun reële noden én krachten. Het doel is dat zij op een veilige manier kunnen

functioneren en deelnemen aan de maatschappij waar zij zelf achter kunnen staan. De 'procesgroep Care' ondersteunt, evalueert en stimuleert het mobiele team en alle relevante actoren van het programma Care binnen RADAR als een lerend netwerk en voorziet in intervisie en een VTO-beleid. De taken en activiteiten van het Mobiele Care Team en het bredere netwerk omvatten: een integrale, procesgerichte en vraaggestuurde diagnostiek; (gezins)therapeutische en begeleidende interventies vanuit diverse therapiescholen en evidence-based modellen; ondersteunende acties zoals psychosociale  begeleiding, ouderbegeleiding, ouderondersteuning, opvoedingsondersteuning en schooltrajectbegeleiding; administratieve taken zoals registratie en het actueel houden van het cliëntendossier en actieve netwerking en coördinatie van zorg. Als medewerker Mobiel Care Team opereer je vanuit diverse flexplekken verspreid over de partnerorganisaties en maak je gebruik van een centrale ontmoetingsplek, bijvoorbeeld voor het wekelijkse teamoverleg.

 

Zie ook www.radar.be bij het item CARE.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

- Je hebt een bachelor of masterdiploma in de menswetenschappen.

- Min 5 jaar ervaring in het werken met deze doelgroep

- Je hebt een bijkomende therapieopleiding of ervaring in en kennis van een psychotherapeutisch denkkader. Dit weerhoudt je niet van het innemen van een open houding naar andere denkkaders.

- Je hebt deskundigheid en ervaring met betrekking tot het werken met de omschreven doelgroep.

- Je bent bovenal iemand die met veel 'goesting' het Mobiel Care Team wil vervoegen en versterken.

- Je bent op korte termijn beschikbaar

- Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer

- Je bent bereid over heel Oost-Vlaanderen te werken


Aanbod:

- Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week)

- Barema’s van de sector.( IF-IC klasse 14)

- Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden.

- Overname van relevante anciënniteit.

 

 

Plaats:Oost-Vlaanderen
Contactpersoon: Leen Heyvaert
T: 0474 84 03 38

Sollicitatieprocedure:

Bijkomende info kan opgevraagd worden bij Leen Heyvaert, teamcoördinator Mobiel Care Team, tel. 0474/84 03 38

 

Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door online te solliciteren via de website van de partner werkgever. Ga daarvoor naar https://www.pcgs.be/ en kies het tabblad werken & leren onder vacatures of ga rechtstreeks naar pcgs.hrtechnologies.com.

 

We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere CV als aan een wervende motivatiebrief. De online toepassing voorziet de mogelijkheid om eigen documenten op te laden. Maak er gebruik van.

 

Deze vacature werd geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de personeelsdienst van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge.

 

Wij staan in voor de administratieve coördinatie van het hele sollicitatieproces maar komen niet tussen in de uiteindelijke

keuzes.

 

We staan u graag te woord als u vragen hebt die van technische aard zijn of de voortgang van een vacatureproces

betreffen.

 

Het team van de personeelsdienst van Psychiatrische Centrum Gent-Sleidinge

 

Jo Van Nieuwenhuyse, personeelsdirecteur tel. 09/358 0 446 of jovn@pcgs.be

Els Ryckaert, medewerker personeel, tel.09/358 0 440 of els.ryckaert@pcgs.be

Tom Baert, medewerker personeel, tel.09/225 82 96 of tombaert@pcgs.be

Uiterste sollicitatiedatum: 21-06-2019
Bijkomende informatie:

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw (PCGS) is een social profit organisatie die op 01/01/2012 is ontstaan uit de fusie van PC Sleidinge en Sint-Jan de Deo te Gent.

 

Het centrum telt 320 erkende bedden, 1 PVT-afdeling, een zorgvernieuwingsproject voor jongeren, is medeoprichter van een instelling voor beschut wonen en is partner in diverse ambulante initiatieven.

 

PCGS heeft de ambitie een dynamische en innoverende netwerkorganisatie te zijn, gekenmerkt door een dragende organisatiecultuur en een uitgesproken visie, missie en ethiek. Kenmerkend zijn de zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, een uitgesproken toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor de patiënt en zijn omgeving.

 

Onze vlakke organisatiestructuur maakt het mogelijk met deskundige en betrokken medewerkers te werken die met zin voor vakmanschap willen blijven zoeken naar een behandeling op maat van elke patiënt.

 

Voor de medewerkers willen we stimulerende en veilige werkomstandigheden kunnen bieden waarin ze mee kunnen beslissen over hun eigen carrièrepad en -ontwikkeling.


Vacature Mobiel Care Team_ 1vte onbepaalde duur_2019 mei.pdfpowered by Curiousgroup