Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:VACATURE ANTENNEVERANTWOORDELIJKE OOST-VLAANDEREN
Omschrijving:

- U fungeert als aanspreekpunt voor regionale partners i.k.v. de antenne Oost-Vlaanderen.

- U stuurt de medewerkers werkzaam in de antenne Oost-Vlaanderen (een 25-tal) aan en coördineert de werking van de regionale projecten in Oost-Vlaanderen.

- U bent op regionaal niveau actief als procesbegeleider in één of meerdere samenwerkings-verbanden in het kader van de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie.

- U coacht, inspireert en verbindt op Vlaams niveau collega-procesbegeleiders bij de uitvoering van de doelstellingen en actiepunten i.k.v. één of meerdere afgebakende thema’s zoals omschreven in het actieplan van de organisatie.

- U rapporteert aan de algemeen coördinator.

- U draagt constructief bij aan het beleidsoverleg met de algemeen coördinator en de collega-antenneverantwoordelijken.

- U faciliteert in afstemming met de voorzitter van PopovGGZ vzw de laatste formele stappen met betrekking tot de fusie en de vereffening.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

- universitaire opleiding, richting menswetenschappen;

- vijf jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of in een gelijkaardige functie;

- kennis en ervaring op vlak van procesbegeleiding in interorganisationele samenwerking binnen

de ggz is een pluspunt;

- kennis van en inzicht in de organisatie, de praktijkvoering en het beleid inzake geestelijke

gezondheid en geestelijke gezondheidszorg op verschillende niveaus: federaal, Vlaams,

provinciaal, lokaal, voorzieningen;

- goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;

- vlotte omgang met de courante informatica-toepassingen;

- zelfstandig én in onderling teamverband kunnen werken;

- ervaring met leiding geven en coachen is een pluspunt;

- u toont zin voor initiatief;

- enthousiasme, inzet, gedrevenheid en verantwoordelijkheidszin;

- sociaal, discreet, diplomatisch en positief ingesteld;

- stressbestendig en flexibel;

- beschikken over een wagen.


Aanbod:

- voltijds contract van onbepaalde duur;

- salaris in overeenstemming met de gangbare sectorale verloning voor een vergelijkbare functie;

- stimulerende werkomgeving waarin zin voor initiatief aangemoedigd en gewaardeerd wordt;

- opportuniteiten om het beleid inzake geestelijke gezondheidszorg mee vorm te geven;

- heel wat contacten met het werkveld en met belendende sectoren;

- een boeiende en leerrijke job op een unieke locatie (standplaats Oude Abdij Drongen);

- mogelijkheden tot eigen initiatief en professionele vervolmaking;

- een job in een sector in volle ontwikkeling.

Plaats:Oost-Vlaanderen
Contactpersoon: Vincent Vandenbussche
vincent.vandenbussche@popovggz.be
T: 0474 51 97 53

Sollicitatieprocedure:

- Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via vincent.vandenbussche@popovggz.be of telefonisch

via 0474 51 97 53.

- Kandidaturen (motiverend schrijven + CV) worden verwacht ten laatste op donderdag 20 juni

2019 via vincent.vandenbussche@popovggz.be.

- Selectiegesprekken + schriftelijke proef worden georganiseerd op 25 of 26 juni. Gelieve deze

dagen vrij te houden.

Wij garanderen absolute discretie bij het behandelen van uw sollicitatie.

Uiterste sollicitatiedatum: 20-06-2019
Bijkomende informatie:

In december 2018 werd de vzw Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid opgericht. Deze nieuwe organisatie is een fusie-vereniging samengesteld uit de vijf bestaande provinciale Overleg-platforms Geestelijke Gezondheid (waaronder – voor Oost-Vlaanderen – PopovGGZ vzw). In de loop van de 2019 wordt deze fusie administratief en juridisch afgerond.

 

In bijlage vindt u ter info het actieplan 2019 van het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid.


VlaamsOPGG_Actieplan_201.pdfpowered by Curiousgroup