Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Vacature Trajectcoördinator RADAR
Omschrijving:

Binnen het kader van de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' (zie www.psy0-18.be) stemmen we alle zorgverleningsvormen beter op elkaar af zodat zorg op maat en continuïteit van zorg mogelijk worden. Hiervoor ontwikkelden we met de partners van het ‘Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kinderen en Jongeren (GGKJ) Oost-Vlaanderen‘ verschillende activiteitenprogramma’s zoals care, crisis, crosslink en connect (zie www.radar.be). Deze vacature overkoepelt deze verschillende programma’s vanuit een gezamenlijk gedragen visie en missie.

De trajectcoördinator richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor deze doelgroep in de coördinatie van overleg én zorg.”

 

Overlegcoördinatie betreft het organiseren en coördineren van (multisectorale) overlegmomenten met het kind/de jongere en diens netwerk (ouders, opvoedingsverantwoordelijken, belangrijke anderen, therapeut, school, hulpverlening, CLB, …). We zoeken samen naar een geïntegreerde aanpak vanuit een gedeelde zorg. Dit doen we aan de hand van het maken van concrete afspraken over door wie, en hoe het kind/de jongere goed kan ondersteund worden.

Naast het organiseren en coördineren van overlegmomenten, voorziet de trajectcoördinator tevens in zorgcoördinatie: de trajectcoördinator volgt tussentijds het traject van het kind/de jongere op, met oog voor alle levensgebieden.

De nadruk ligt op:

- Maximaal betrekken van het kind/de jongere, diens gezin en netwerk

- Informatie uitwisselen, expertise delen, krachten bundelen

- Samen nadenken over het traject van het kind/de jongere (thuis, school, vrije tijd, hulpverlening, …)

- Afstemmen van hulpverlening en zorg rond het kind/de jongere

- Activeren en versterken van aanwezige krachtbronnen

De kerntaken bestaan o.a. uit het plegen van multilateraal, vertrouwenwekkend overleg, het verhelderen van ondersteunings- en hulpvragen, het uitnodigen van partners in zorg, het activeren en afstemmen van het netwerk rondom het cliëntsysteem, het zorgvuldig organiseren, plannen en opvolgen van de casus of het casusoverleg, het gezamenlijk evalueren en bijsturen van de doelstellingen en het hulpverleningstraject, het opmaken van verslaggeving en het registreren van de activiteiten. Deze kerntaken zijn zowel voor overlegcoördinatie als voor zorgcoördinatie van belang. Daarnaast heb je als trajectcoördinator een actieve rol bij de ontwikkeling van RADAR. Je wordt ondersteund door de werkgever, de netwerkpsychiater en de netwerkcoördinator. Je kan in dialoog gaan met de diverse overlegfora van of gelinkt aan RADAR.

Zie ook www.radar.be bij het item Trajectcoördinatie.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

- Je hebt een masterdiploma in de menswetenschappen

- Je hebt bij voorkeur ervaring met het (inter)sectoraal coördineren van casusoverleg in team-, organisatie- en/ of netwerkverband

- Je hebt kennis van belangrijke aspecten m.b.t. jeugdhulp (werking OCJ, SDJ, ACT, A-doc, M-doc, enz.), haar sectoren en het GGZ-aanbod in Oost-Vlaanderen.

- Je bent vertrouwd met het thema geestelijke gezondheid kinderen, jongeren en hun context.

- Je bent een bruggenbouwer, werkt verbindend en hebt een goed inzicht in de sociale kaart van Oost-Vlaanderen met eventueel een eigen (inter)sectoraal netwerk. 

- Je neemt initiatief, bent creatief en kan zelfstandig werken.

- Je bent integer, pragmatisch, flexibel en dynamisch. 

- Je bent reflectief en positief kritisch ingesteld. 

- Je werkt transparant. 

- Je stuurt aan op een gedeelde verantwoordelijkheid voor hulpverleningstrajecten. 

- Je bent op korte termijn beschikbaar. 

- Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer. 

- Je bent bereid over heel Oost-Vlaanderen te werken. 


Aanbod:

- Een actieve en gevarieerde job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van een jong en dynamisch netwerk. 

- Kansen tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling. 

- Vervangingscontract van 38u/week i.k.v. zwangerschap.

- Looptijd contract vermoedelijk tot april 2020.

- Barema’s van de sector (IF-IC klasse 16)

- Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden.

- Overname van relevante anciënniteit.

Plaats:Oost-Vlaanderen
Contactpersoon: Toon Langeraert
T: 0474/ 03 98 72

Sollicitatieprocedure:

Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door online te solliciteren via de website van de partner werkgever. Ga daarvoor naar https://www.pcgs.be/ en kies het tabblad ‘werk en stage’ en klik daar op ‘vacatures’ of ga rechtstreeks naar pcgs.hr-technologies.com.

We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere CV als aan een wervende motivatiebrief. De online toepassing voorziet de mogelijkheid om eigen documenten op te laden. Maak er gebruik van.

 

Deze vacature werd geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de personeelsdienst. van Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Wij staan in voor de administratieve coördinatie van het hele sollicitatieproces maar komen niet tussen in de uiteindelijke keuzes. We staan u graag te woord als u vragen hebt die van technische aard zijn of de voortgang van een vacatureproces betreffen. Het team van de personeelsdienst van Psychiatrische Centrum Gent-Sleidinge

 

Jo Van Nieuwenhuyse, personeelsdirecteur tel. 09/358 0 446 of jovn@pcgs.be

Els Ryckaert, medewerker personeel, tel.09/358 0 440 of els.ryckaert@pcgs.be

Tom Baert, medewerker personeel, tel.09/225 82 96 of tombaert@pcgs.be

Uiterste sollicitatiedatum: 22-05-2019
Bijkomende informatie:

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw (PCGS) is een social profit organisatie die op 01/01/2012 is ontstaan uit de fusie van PC Sleidinge en Sint-Jan de Deo te Gent. Het centrum telt 320 erkende bedden, 1 PVT-afdeling, een zorgvernieuwingsproject voor jongeren, is medeoprichter van een instelling voor beschut wonen en is partner in diverse ambulante initiatieven. PCGS heeft de ambitie een dynamische en innoverende netwerkorganisatie te zijn, gekenmerkt door een dragende organisatiecultuur en een uitgesproken visie, missie en ethiek. Kenmerkend zijn de zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, een uitgesproken toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor de patiënt en zijn omgeving. Onze vlakke organisatiestructuur maakt het mogelijk met deskundige en betrokken medewerkers te werken die met zin voor vakmanschap willen blijven zoeken naar een behandeling op maat van elke patiënt. Voor de medewerkers willen we stimulerende en veilige werkomstandigheden kunnen bieden waarin ze mee kunnen beslissen over hun eigen carrièrepad en -ontwikkeling.


Vacature Trajectoördinator RADAR vervanging E2R.pdfpowered by Curiousgroup