Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Preventieadviseur niveau 1
Omschrijving:

Als preventieadviseur niveau 1 ben je hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming voor de technische bedrijfseenheid PC Ariadne te Lede. De technische bedrijfseenheid omvat het PC Ariadne, het Initiatief Beschut Wonen VZW Reymeers te Lede en het WZC Mariatroon te Dendermonde. Volgende taken behoren tot je opdracht als preventieadviseur:

- meewerken aan de uitvoering van risicoanalyses

- verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats

- onderzoeken van arbeidsongevallen en incidenten en opstellen van arbeidsongevallensteekkaarten

- sensibiliseren van werknemers tot veilig gedrag

- samenwerken met de preventieadviseurs van de externe dienst voor preventie en bescherming

- advies verlenen omtrent het opstellen van instructies bij : het gebruik van machines en arbeidsmiddelen, chemische stoffen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, de voorkoming van brand en de toe te passen procedures bij ernstig en onmiddellijk gevaar

- advies verlenen over de vorming van werknemers in het kader van welzijn op het werk : bij indienstneming, bij een overplaatsing of verandering van functie en bij de invoering van een nieuw arbeidsmiddel of werkproces

- documenten opstellen, aanvullen of viseren in het kader van de keuze, de aankoop, de indienststelling en het onderhoud van machines, arbeidsmiddelen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

- advies verlenen en opvolgen van de verplicht uit te voeren periodieke keuringen

- bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de fysieke en mentale belasting op het werk

- deelnemen aan de analyses van de oorzaken van psychosociale risico´s op het werk

- advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaatsen

- deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake het welzijn van de werknemers bij het werken met ondernemingen van buitenaf ( werken met derden )

- ter beschikking staan van de werkgever, de leidinggevenden en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met welzijn op het werk

- meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar

- meewerken aan de organisatie van eerste hulp van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel worden

- opmaken van de verplichte maand –en jaarverslagen

- documenteren en bijhouden van alle verplichte documenten in het kader van welzijn op het werk

- deelname aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk

- deelname aan de periodieke vergaderingen + jaarlijks seminarie georganiseerd door de centraal preventieadviseur van de organisatie Broeders van Liefde

Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

- je beschikt over een getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 zoals vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs

- je beschikt over technische kennis en inzicht in risicobeheer

- je beschikt over goede communicatieve vaardigheden

- je bent besluitvaardig zijn teneinde zelfstandig adviezen te formuleren

- je handelt vanuit de codes van integriteit, discretie, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid, loyaliteit en transparantie

- je beschikt over goede administratieve kwaliteiten

- je beschikt over didactische vaardigheden om kennis over te brengen

- je komt op voor het belang van welzijn op het werk n met respect voor de anderen

- je bent bereidheid om je voortdurend bij te scholen in de welzijnsmaterie

- je bent stressbestendig

- je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister

- je bent in het bezit van een rijbewijs


Aanbod:

- Een deeltijds contract van onbepaalde duur.

- Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.

- Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.

- Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne, Reymeerstraat 13A, 9340 Lede.

Plaats:9340 Lede
Contactpersoon: Marc Vandergraesen
T: 053/76.21.27.

Sollicitatieprocedure:

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Uiterste sollicitatiedatum: 14-06-2019
Bijkomende informatie:

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij dhr. Marc Vandergraesen, algemeen directeur 053/76.21.27.


Preventieadviseur niveau 1.pdf
Website:www.pcariadne.bepowered by Curiousgroup