Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Algemeen coördinator (M/V)
Omschrijving:

De algemeen coördinator:

- Is de eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke, financiële, personeels-, kwaliteits- en communicatiebeleid.

- Bouwt een goede samenwerking uit met de bestuursorganen (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur).

- Coördineert de uitvoering van de inhoudelijke opdrachten en de transitie van vijf provinciale platforms naar één coherente en resultaatgerichte organisatie met een eenvoudige structuur, efficiënte processen, sterk leiderschap en goed bestuur.

- Is de eindverantwoordelijke voor het financieel beleid inclusief boekhouding, begroting en jaarrekening.

- Inspireert en coacht een team van ongeveer 50 medewerkers in samenwerking met de andere medewerkers met een coördinerende opdracht.

- Zet het Vlaams Overlegplatform op de kaart in Vlaanderen en zorgt voor een goede samenwerking van zijn/haar organisatie met de netwerken Geestelijke Gezondheid, het steunpunt Geestelijke Gezondheid, met andere organisaties en sectoren betrokken bij geestelijke gezondheid en gezondheidszorg in Vlaanderen, met de overheden en met de bredere samenleving.

- Vertegenwoordigt de organisatie op diverse externe overlegtafels.

- Bewaakt het juiste evenwicht tussen de verwachtingen van diverse actoren in het werkveld en van de overheid enerzijds en de eigen doelstellingen van de organisatie anderzijds.

- Neemt mogelijk ook procesbegeleiding op in één of meerdere (Vlaamse) werkgroepen.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

- Heeft kennis van en inzicht in de organisatie, de praktijkvoering en het beleid inzake geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

- Geeft blijk van visie op samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en de rol van de eigen organisatie hierin.

- Geeft blijk van visie op toepassing van de patiëntenrechten in de ggz en de werking van de (externe) ombudsfunctie.

- Heeft kennis van en ervaring met de governance van netwerken

- Heeft kennis en ervaring op vlak van leiderschap, beleidsontwikkeling en strategisch denken.

- Beschikt over de nodige communicatieve en verbindende vaardigheden.

- Beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in de menswetenschappen of is gelijkwaardig door ervaring.

- Kan zich vlot verplaatsen in het ganse werkingsgebied (Vlaanderen).


Aanbod:

- Uitdagende functie die de mogelijkheid biedt om een actieve bijdrage te leveren aan betere geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen.

- Het betreft een voltijdse functie van onbepaalde duur.

- Een concurrentiële verloning.

Plaats:De werkplek is bespreekbaar in functie van de woonplaats.
Contactpersoon: Dirk Armée
dirk.armee@emmaus.be
T: 015 30 40 15

Sollicitatieprocedure:

Motivatiebrief en C.V. te richten aan Dirk Armée, voorzitter Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid op dirk.armee@emmaus.be voor 31 maart 2019.

Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Dirk Armée via 015/30.40.15.

Uiterste sollicitatiedatum: 31-03-2019
Bijkomende informatie:

Begin 2019 fuseren de 5 bestaande provinciale overlegplatforms voor geestelijke gezondheid tot één nieuw Vlaams Overlegplatform voor Geestelijke Gezondheid. Het overlegplatform stimuleert samenwerking, de toepassing van patiëntenrechten en innovatieve werkvormen met als doel kwaliteitsvolle en doelmatige geestelijke gezondheidszorg. Het platform zet in op de voordelen van schaalvergroting en een eenduidige strategie over het ganse Vlaamse werkingsgebied, maar kiest ook bewust voor het behoud van regionale verankering en ruimte voor regionale diversiteit in de concrete taakuitvoering. De huidige werking in vijf antennes blijft behouden, maar coördinatie en ondersteunende processen worden gecentraliseerd.


Vacature Algemeen Coördinator.docxpowered by Curiousgroup