Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Netwerk(kinder- en jeugd)psychiater (10u)
Omschrijving:

RADAR, het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren (GGKJ) Oost-Vlaanderen, zoekt een netwerkpsychiater (10u) in de context van haar programma Care, waarbij er nauw wordt samengewerkt met een collega-netwerkpsychiater die voor 6u verbonden is aan het programma Care en een collega-netwerkpsychiater die voor 32u verbonden is aan andere programma’s van RADAR.

 

Het programma Care heeft als missie aanvullende aanklampende en laagdrempelige hulpverlening te bieden binnen complexe, multiproblem trajecten waarbij kinderen, jongeren en hun context moeilijkheden hebben en/of vastlopen op diverse levensdomeinen (psychisch-psychiatrisch, psychosociaal, schools, justitieel…) en reguliere hulpverlening ontoereikend blijkt.

 

Voor meer informatie over het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren verwijzen we naar www.psy0-18.be. Voor meer informatie over RADAR verwijzen we naar www.popvggz.be > RADAR.

 

De netwerkpsychiater is verantwoordelijk voor de psychiatrische ondersteuning en ontwikkeling op inhoudelijk vlak. Hij/zij werkt hiervoor nauw samen met de teamcoördinator, zijn/haar collega netwerkpsychiaters, de collega’s van het multidisciplinaire team, kinderen en jongeren en hun contexten, de netwerkcoördinatie en alle partners van RADAR.

 

De jobinhoud bestaat uit:

 

- Werking Mobiel Care Team: wekelijkse teamvergadering op verschillende

werkgeverslocaties, miniteams casuïstiek, indien geïndiceerd face to face

cliëntcontact (men streeft naar aanwezigheid van een externe behandelend (kinderen

jeugd)psychiater), ondersteuning medewerkers bij (dringende) casusinhoudelijke

vragen, afstemming met teamcoördinator en collega-psychiater…

- Werking RADAR: structurele overlegfora zoals procesgroep Care, implementatie- en

coördinatiecomité (ICC), RADAR-medewerkersmomenten, vormingen/coaching mbt

netwerkorganisatie…

Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

- Geconventioneerd en geaccrediteerd (kinder- en jeugd)psychiater

- Ervaring met of interesse in de doelgroep van Care

- Op korte termijn beschikbaar

- Werkingsgebied: provincie Oost-Vlaanderen

- Beschikt over rijbewijs B en eigen vervoer

- Contract van onbepaalde duur

- Verloning conform de bepalingen van de overheid m.b.t. de GGZ-hervormingen


Aanbod:

- Werkt transparant en constructief samen met “anderen” (vanuit gelijkwaardigheid,

vertrouwen en respect) in een multidisciplinair en intersectoraal kader

- Handelt vanuit een reflectieve en positief kritische ingesteldheid

- Werkt emancipatorisch, therapeutisch en verbindend

- Heeft zin voor initiatief

- Is nieuwsgierig en leergierig

- Is integer, flexibel en dynamisch

- Contextueel/netwerkgericht, laagdrempelig en out-of-the-box denken en handelen

- Heeft kennis van de sociale kaart (provincie Oost-Vlaanderen)

- Heeft kennis over en inzicht in het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen

en jongeren zoals beschreven in de gids (www.psy0-18.be)

- Heeft ervaring met crisiswerk in de GGZ en intersectorale netwerking en zet deze

gericht in

- Handelt volgens de visie en missie van RADAR en van het programma Care

- Kan de verdere ontwikkeling van het programma Care in nauwe samenwerking met

het netwerk faciliteren en mee waarmaken.

Plaats:Drongen
Contactpersoon: Toon Langeraert
toon.langeraert@popovggz.be
T: 0474 03 98 72

Sollicitatieprocedure:

Dit is een externe vacature die breed verspreid mag worden. Voor verdere inlichtingen kan u zich wenden tot Toon Langeraert, netwerkcoördinator van RADAR via toon.langeraert@popovggz.be of 0474/039872. Kandidaturen (motivatiebrief en CV) kunnen ten laatste op 30 april 2019 aan Toon Langeraert worden bezorgd.

Uiterste sollicitatiedatum: 30-04-2019
Bijkomende informatie:

vacature_netwerkpsychiater_RADAR_2019.pdfpowered by Curiousgroup