Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:1 eerstelijnspsycholoog
Omschrijving:

De eerstelijnspsycholoog maakt deel uit van een team van 7 mensen: 3 eerstelijnspsychologen, 3 gezinsplancoaches en de projectcoördinator. Je werkgebied zal voornamelijk de gemeente Temse zijn. 

Vanuit een krachtgerichte en versterkende visie om geen zaken te over te nemen maar oog te hebben voor zowel relationele factoren, kindfactoren, ouderfactoren en gezinsfactoren, staat de eerstelijnspsycholoog voor vier opdrachten: 

 

1. Vroegdetectie en indicatiestelling:

Door de inbedding binnen bestaande eerstelijnsstructuren en een goede samenwerking met de gespecialiseerde GGZ en welzijnsdiensten, neem je een belangrijke rol op in functie van vroegdetectie en toeleiding naar het gepaste zorgaanbod. Vroegdetectie en vroeginterventie bij geestelijke gezondheidsproblemen, detecteren van geestelijke gezondheidsproblemen, indicatiestelling, … behoren tot jouw opdracht. Je werkt hierbij nauw samen met het CONNECT-team binnen Radar. 

 

2. Laagdrempelige zorg bij niet-complexe geestelijke gezondheidsproblemen: 

Je behandelt kortdurend vaak voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren in nauwe samenwerking met het gezin en de context. Hierbij is, naast de aard en ernst van de problematiek, de draagkracht van de cliënt en zijn omgeving cruciaal. 

Je vertrekt steeds bij de hulpvraag van de cliënt en zijn systeem, waarbij de behandeling gericht is op preventie, activering en herstel tot het, door cliënt, beoogde evenwicht. Je biedt een snel en nabij zorgaanbod aan kinderen, jongeren en hun gezin met milde tot matige geestelijke gezondheidsproblemen. Je hebt hierbij zowel oog voor kindfactoren als dynamieken binnen het gezin en binnen de context van het kind/de jongere. 

Je interventies gebeuren zowel ambulant als mobiel, afhankelijk van de nood die er is. 

 

3. Toeleiden naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg:

Indien meer gespecialiseerde of meer intensieve zorg nodig is, verwijs je actief en gericht door naar het gepaste zorgaanbod. Waar nodig zet je ook motivationele trajecten op in functie van de gepaste verwijzing. 

 

4. Consultfunctie ten aanzien van de partners van Krachtgericht Waas & Dender:

In functie van vroegdetectie, indicatiestelling, laagdrempelige zorg en toeleiding naar gepaste zorg, bekleed je tenslotte ook een consultfunctie t.a.v. partners van Krachtgericht Waas & Dender (Kind & Gezin, CLB, jeugdwerkers, …). Zij zijn, samen met de directe omgeving van het kind/de jongere, het best geplaatst om signalen op te vangen, er actief naar te polsen, omdat ze het meest nabij zijn en daardoor ook zicht hebben op de context. Een onderbouwde inschatting maken van de ernst van de situatie en de meest gepaste interventie toepassen, is echter niet eenvoudig. Als eerstelijnspsycholoog ondersteun je daarom de partners van Krachtgericht Waas & Dender hierbij: 

- Je helpt om de alertheid rond vroegsignalen te vergroten en een eventuele handelingsverlegenheid in dergelijke situaties te overwinnen. 

- Je toont je toegankelijkheid voor partners in het netwerk om mee te denken over geestelijke gezondheidsproblemen.

- Je levert een belangrijke bijdrage tot de deskundigheidsbevordering van de eerste lijn. 

Je hebt hierbij een nauwe samenwerking met Crosslink van Radar.

 
Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

Je profiel:

- Je beschikt over een diploma master in de psychologische wetenschappen en bent erkend bij de psychologencommissie.

- Je hebt minstens 5 jaar relevante beroepservaring.

- Je hebt een brede interesse en een sterke affiniteit met het werken met kinderen en hun gezin met milde tot matige geestelijke gezondheidsproblemen.

- Specifieke affiniteit of ervaring met hetzij infants/kleuters, hetzij kinderen lagere schoolleeftijd strekt tot aanbeveling. 

- Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid tot het gebruik van een wagen.

 

Je vaardigheden:

- Je bent vertrouwd met kortdurende versterkende interventies en een brede waaier van geestelijke gezondheidsproblemen.

- Je hebt ervaring in psycho-educatie.

- Je kan werken met groepen.

- Je hebt een grondige kennis van ontwikkelingspsychologie en ontwikkelings-psychopathologie.

- Je werkt verbindend en bent vaardig in het interdisciplinair communiceren.

- Je bent expert in (vroeg)detectie.

- Je beschikt over een grondige kennis van de sociale kaart.

- Je bent flexibel en bereid om laagdrempelig mobiel te werken. 

- Je geeft vorm aan een nieuwe functie binnen een nieuw netwerk. Het is daarom belangrijk dat je in nauwe samenwerking met de gezinsplancoaches en de collega eerstelijnspsychologen zowel zelfstandig als verbindend kunt werken. 

- Je werkt nauwgezet en administratief accuraat.

- Je draagt discretie, integriteit en loyaliteit hoog in het vaandel.

- Je onderschrijft de missie en het waardenkader van Krachtgericht Waas & Dender.

 

Aanbod:

- Een boeiende functie met veel afwisseling waar je mee kan bouwen aan een project met het oog op vroegtijdige kwalitatieve zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. 

- Wij bieden een contract onbepaald duur (75% jobtijd, 28.5 uren/week) bij het CAW Oost-Vlaanderen.

- Een vaste standplaats in het Vrij CLB Waas & Dender, Ankerstraat 63 in Sint-Niklaas; 

- Voorziene datum van indiensttreding: 1 februari 2019; 

- Een inhoudelijk uitdagende functie met een aantrekkelijk salaris conform de barema’s master psycholoog;

- Coaching door de gespecialiseerde diensten GGZ is voorzien. 

- Opleiding en intervisiemomenten zijn voorzien met zowel de collega’s ELP uit de pilootregio Waas & Dender als de pilootregio’s Gent, Deinze en Meetjesland.

 
Plaats:Temse
Contactpersoon: Ann Dewulf
ann@rwowaasland.be
T: 0492 73 61 29

Sollicitatieprocedure:

Voor meer informatie over deze vacature kunt u vrijblijvend contact opnemen met: 

- Ann Dewulf, projectcoördinator, tel.: 0492 73 61 29 of mail: ann@rwowaasland.be 

- Caroline Laroy, stafmedewerker HR CAW Oost-Vlaanderen, tel.: 09 265 89 20 vacatures@cawoostvlaanderen.be.  

 

Solliciteren kan voor 14 januari 2019 via deze link

 

Indien uw kandidatuur – op basis van uw motivatie en CV - wordt weerhouden, zal u uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. De selectiegesprekken gaan door op vrijdagvoormiddag 25 januari 2019.

 
Uiterste sollicitatiedatum: 14-01-2019
Bijkomende informatie:

vacature ELP Krachtgericht Waas & Dender - temse.docx


    volgende >>powered by Curiousgroup