Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:PROJECTMEDEWERKER (v/m/x 50% VTE)
Omschrijving:

- Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Dit doe je met ondersteuning van de stuurgroep van accent A, de procesgroep VDVI en in samenwerking met diverse medewerkers.

- Je organiseert stuurgroepen voor accent A en zorgt mee voor een continuering van deze stuurgroep i.s.m. de procesgroep VDVI en de procesgroep Crosslink, ook na het beëindigen van het project. Zij dienen verder in te zetten op visieontwikkeling en verbinding van actoren op de 0de, 1ste, 2de en 3de lijn.

- Je werkt de bestaande intersectorale inventarisatie en analyse van noden en aanbod (inclusief methodieken) VDVI binnen het ruime werkveld verder uit (zie o.a. bijlage 2 uit template VDVI).

- Je ondersteunt mee het organiseren van vorming, intervisie en coaching rond het herkennen van (de eerste sporen van) geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren voor nulde en eerstelijnwerkers.

- Je bevordert gericht intersectorale informatieuitwisseling, methodiekontwikkleling, oriëntering, consult en samenwerking binnen vroegdetectie en –interventie en draagt zo bij tot competentieversterking bij betrokken medewerkers. Je werkt hiervoor o.a. nauw samen met de medewerkers van het team Crosslink.

- Je vertaalt en verbreedt good-practices naar andere contexten en leeftijds- of doelgroepen. Je zorgt mee voor verbinding van lokale/regionale actoren die de dagdagelijkse werking ondersteunt en verrijkt.

- Je werkt mee aan de verdere uitbouw, zichtbaarheid en toegankelijkheid van alle intersectorale actoren die zorgen voor efficiënte oriëntaties.

- Je zorgt mee voor een gericht samengaan en verbreden van bestaande structuren en netwerken met bijzondere aandacht voor vroegdetectie en vroeginterventie: RWO, Toekomstige zorgraden, Afdeling continuïteit en toegang, GBO-ontwikkeling, Netwerkoverleg ADS en Het PAKT, Netwerkoverleg Jeugdhulp en RADAR, Drugpunten, één gezin één plan, …

- Je werkt minstens één derde van je arbeidstijd i.f.v. de leeftijdsgroep 5 tot 13 jaar.

- Je maakt een eindrapport met aanbevelingen voor een toekomstige werking VDVI op en je communiceert dit gericht.

Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

- Je hebt een zelfreflecterende en constructieve attitude.

- Je bent een echte bruggenbouwer, je werkt verbindend.

- Je bent in staat om helder en open te communiceren.

- Je bent authentiek, empathisch, flexibel, stressbestendig.

- Je bent dynamisch, maar kan tegelijk je tempo aanpassen indien nodig.

- Je werkt doelgericht, zelfstandig en efficiënt.

- Je beschikt over ervaring en competenties betreffende preventie, vroegdetectie en -interventie én je bent zeer vertrouwd met het jeugdhulplandschap en de geestelijke gezondheidszorg.

- Je beschikt over de nodige vaardigheden op het vlak van administratie en rapportage.

- Je kunt vlot overweg met courante informaticapaketten (Windows, MS Office, …).

- Je bent bereid te werken in een flexibel uurrooster met occasioneel avondwerk.

- Je beschikt over een masterdiploma menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.


Aanbod:

- Halftijds contract (19 uren per week) bepaalde duur voor één jaar.

- Uitnodigende en uitdagende werkcontext.

- Werkingsmiddelen: te bepalen in onderlinge afstemming met werkgever.

- Verloning: te bepalen in onderlinge afstemming met werkgever.

- Standplaats: te bepalen in onderlinge afstemming met werkgever.

- Startdatum: voorzien van 1 mei 2018 tot 30 april 2019; te bepalen in onderlinge afstemming met werkgever.

Plaats:Drongen
Contactpersoon: Toon Langeraert
toon.langeraert@popovggz.be
T: 0474/039872

Sollicitatieprocedure:

www.popovggz.be/Verdere inlichtingen kan je bekomen bij Toon Langeraert, netwerkcoördinator RADAR, 0474/039872.

Kandidaten sturen CV en motivatiebrief vóór dinsdag 6 maart 2018 naar toon.langeraert@popovggz.be.

Wij garanderen absolute discretie bij het bewww.popovggz.be/handelen van jouw sollicitatie.

Uiterste sollicitatiedatum: 06-03-2018
Bijkomende informatie:

Projectomschrijving:

RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) mag van de Vlaamse overheid in 2018 van start gaan met haar programma vroegdetectie en vroeginterventie. Het programma omvat activiteiten voor en met kinderen en jongeren met eerste tekenen van psychische problemen. Professionelen kunnen bij dergelijke eerste signalen ondersteuning inroepen. Meer informatie over dit programma van RADAR vind je op de website van PopovGGZ (www.popovggz.be) of via deze link.

Als projectmedewerker faciliteer je de goede samenwerking tussen de vele bestaande en de nieuwe preventie-, vroegdetectie- en vroeginterventiewerkingen voor alle leeftijden in Oost-Vlaanderen. Je werkt netwerk- en competentieversterkend voor deze werkingen en legt de basis voor een verdere continuering na het beëindigen van het project. In het programma VDVI Oost-Vlaanderen wordt dit onderdeel ‘accent A’ genoemd.


Vacature projectmedewerker VDVI accent A.pdfpowered by Curiousgroup