Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:een STAFMEDEWERKER voor de stuurgroep (m/v/x)
Omschrijving:

De stafmedewerker is een tijdelijke, “uitdovende” functie. Dit betekent dat je vooral inzet op de bevordering van de zelfsturing van het netwerk. Wij zien jou als een echte ondersteuner voor het netwerk. Je zal hiervoor nauw samenwerken met de stuurgroep van het samenwerkingsverband RTJ De Tafels.

 

Als stafmedewerker voor de stuurgroep RTJ De Tafels bestaat jouw takenpakket uit volgende opdrachten:

• Uitschrijven van fase 2 van de projectaanvraag;

• De inhoudelijke groei en verdieping van De Tafels op basis van de gemeenschappelijke visie stimuleren. Dit houdt in dat je vooral aandacht geeft aan de onderlinge afstemming van de partners in functie van de opzet van de hulpverlening;

• De professionalisering van het samenwerkingsverband. Dit houdt onder meer in: ontwikkelen van tools om vlot met elkaar in overleg te gaan, organiseren van vorming, organisatie van feedback momenten, enz;

• Brugfunctie tussen samenwerkingsverband en diverse overheden zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau. Als aanspreekpunt heb je een oriënterende functie, die verduidelijkt wat wel of niet kan in De Tafels;

• Aansturing van taakgroepen in het samenwerkingsverband. Er moet speciaal aandacht gaan naar diversiteit en kansarmoede;

• Opvolging van de afspraken met gemandateerde voorzieningen, met de NRTJ (Afdeling Continuïteit en toegang) en Crisismeldpunt;

• Het conceptualiseren en concretiseren van tools zodat de partners tot één ondersteuningsplan kunnen komen.

Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

• Je beschikt over relevante ervaring in de jeugdhulp;

• Je kan zelfstandig en resultaatgericht werken;

• Je hebt een vlotte pen;

• Je hebt ervaring in het plannen en coördineren van opdrachten;

• Je hebt een uitgesproken interesse in de verschillende welzijnsdomeinen, beleidsontwikkeling en intersectorale samenwerking;

• Je beschikt over degelijke kennis (en ervaring) inzake de sociale sector;

• Je bent een echte netwerker die draagvlak weet te creëren bij de partners;

• Je bent gedreven door de uitbouw van een samenwerkend netwerk in functie van de ondersteuning van kinderen, jongeren en hun context;

• Je hebt bij voorkeur een bachelor- of masterdiploma;

• Je beschikt over een rijbewijs B.


Aanbod:

Je maakt deel uit van een kleine en (ver)nieuwe(nde) organisatie. Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen in een boeiende en dynamische setting, met veel vrijheid in de dagelijkse planning. Je komt in contact met een verscheidenheid aan partners waarbij je je troef als netwerker volop kan inzetten en waardoor je professioneel netwerk aanzienlijk verbreedt. Je bent bovendien het eerste aanspreekpunt van het project voor de overheid, dus je vervult een belangrijke beleidsrol. Vrij CLB Meetjesland treedt – gezien zijn rol als kernpartner – op als werkgever. Hierdoor word je betaald met de loonschalen van een bachelor/universitair in een onderwijssetting en heb je dezelfde vakantierechten als andere CLB-medewerkers. Bovendien zal je door deze aanstelling rechten opbouwen binnen Vrij CLB Meetjesland en anciënniteitsrechten binnen de ruime onderwijssector. Je standplaats is Vrij CLB Meetjesland te Eeklo; er is een flexwerkplek ter beschikking in regio Deinze. Afhankelijk van de concrete noden zullen andere netwerkpartners eveneens een werkplek voorzien voor jou.

De tewerkstelling kan starten vanaf 1 maart 2018.

Plaats:RTJ De Tafels
Contactpersoon: Tom Walgraeve
tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be
T: 0473 666 246

Sollicitatieprocedure:

Voor meer informatie over deze vacature kan je vrijblijvend contact opnemen met Tom Walgraeve (directeur-mandaathouder Vrij CLB Meetjesland) op het nummer 0473 666 246.

 

Solliciteren kan t.e.m. 15 februari 2018 door je motivatiebrief en CV te versturen naar tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be

 

Indien je kandidatuur – op basis van je motivatie en CV – weerhouden wordt, zal je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 19 februari.

Uiterste sollicitatiedatum: 15-02-2018
Bijkomende informatie:

In de zomer van 2017 publiceerde de Vlaamse Overheid de oproep “1 gezin – 1 plan”. Daarmee wil ze gangmaker zijn van een nieuwe manier van werken binnen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en in bijkomend aanbod voorzien. In de regio Deinze – Meetjesland werd besloten om het samenwerkingsverband RTJ De Tafels op te richten. In totaliteit participeren meer dan 30 organisaties en lokale besturen in dit samenwerkingsverband. Dit lerend netwerk ambieert evenwaardig partnerschap van de deelnemende organisaties: er is respect voor elkaars specifieke werking en expertise. Cliënten (en hun aanmelder) blijven niet in de kou staan. Het emancipatorische werken en het gedachtengoed van positieve heroriëntering vormen een leidraad. De stuurgroep van RTJ De Tafels werkt het beleid uit en creëert de randvoorwaarden. Vrij CLB Meetjesland neemt als kernpartner het werkgeverschap op zich. Meer info te verkrijgen via www.rtjdetafels.be


22666_180126_vacature_stafmedewerker_rtjtafels.pdf
Website:www.rtjdetafels.bepowered by Curiousgroup