Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:mobiele assertieve medewerker (m/v/x) 0.5vte
Omschrijving:

Als mobiele assertieve hulpverlener ben je onderdeel van een breed, samengesteld multidisciplinair team met een teamcoördinator en netwerkpsychiater(s). Het team is ingebed in en werkt intensief samen met alle actoren assertieve zorg in het netwerk GGKJ Oost-Vlaanderen (inclusief trajectcoördinatie). Hieronder verstaan we de natuurlijke context van het kind/de jongere, de sectorale en intersectorale partners en alle andere relevante (maatschappelijke) actoren. De doelgroep bestaat uit moeilijk bereikbare, kwetsbare kinderen en jongeren (0-23 jaar) met een complexe, meervoudige problematiek op diverse levensdomeinen en een (risico op/ ontwikkeling naar) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen én hun context. De focus ligt op laagdrempelige en verbindende acties in de leefwereld van het kind/de jongere en zijn context, vanuit een duidelijke trajectvisie, rekening houdend met hun reële noden én krachten. Het doel is dat zij op een veilige manier kunnen functioneren en deelnemen aan de maatschappij waar zij zelf achter kunnen staan. De 'procesgroep assertieve zorg' ondersteunt, evalueert en stimuleert het mobiele team en alle relevante actoren van het programma assertieve zorg binnen het netwerk GGKJ als een lerend netwerk en voorziet in intervisie en een VTO-beleid. De taken en activiteiten van het mobiele assertieve team en het bredere netwerk omvatten: een integrale, procesgerichte en vraaggestuurde diagnostiek; (gezins)therapeutische en begeleidende interventies vanuit diverse therapiescholen en evidence-based modellen; ondersteunende acties zoals psychosociale begeleiding, ouderbegeleiding, ouderondersteuning, opvoedingsondersteuning en

schooltrajectbegeleiding; administratieve taken zoals registratie en het actueel houden van het cliëntendossier en actieve netwerking en coördinatie van zorg. Als mobiele assertieve hulpverlener opereer je vanuit diverse flexplekken verspreid over de partnerorganisaties en maak je gebruik van een centrale ontmoetingsplek, bijvoorbeeld voor het wekelijkse teamoverleg.

Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

Functievereisten:

- Je hebt een bachelordiploma in de menswetenschappen.

- Min 5 jaar ervaring in het werken met deze doelgroep

- Je hebt een bijkomende therapieopleiding gedaan of ervaring in en kennis van een

psychotherapeutisch denkkader.

- Je hebt deskundigheid en ervaring met betrekking tot het werken met de omschreven

doelgroep, op meerdere van volgende vlakken:

- assertieve, mobiele hulpverlening

- crisiszorg

- psychiatrische problemen bij infants, kinderen, jongeren en hun context

- psychiatrische en psychische problemen bij kinderen en jongeren met een justitieel

statuut en/of met een verstandelijke beperking en/of met een drugsproblematiek,

- psychotherapie en/ of gezinstherapie en/ of groepstherapie bij kinderen en jongeren

en hun context

- sociaal werk

- psychodiagnostiek

- casemanagement

- intersectorale samenwerking (VAPH, BJB, ...)

- samenwerking met de actoren school, kinderopvang, vorming, werk en vrije tijd

 

Competenties en attitudes:

- Je bent betrokken op, beschikbaar voor, toegewijd en geëngageerd naar de doelgroep

- Je handelen wordt gekenmerkt door authenticiteit, transparantie en een open dialoog

- Je hebt een ethische, participatieve, cultuursensitieve en respectvolle grondhouding vanuit de overtuiging van 'gelijkwaardigheid'

- Je durft voortdurend je eigen referentiekaders te bevragen en 'outside the box' te denken en creatief te handelen, inventief te schakelen tussen diverse laagdrempelige interventies op maat

- Je gelooft in de krachten en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënten en bent bereid hen hierin maximaal te ondersteunen; daarnaast durf je omgaan met aanvaarding van beperkingen

- Je bent dynamisch, pragmatisch en flexibel, oplossingsgericht en probleemoplossend én tegelijk bereid jezelf te relativeren en écht te luisteren naar kinderen, jongeren, hun context en de samenwerkingspartners

- Je kan zowel zelfstandig werken als ondersteunend en collegiaal samenwerken en mensen verbinden over diverse contexten/ sectoren heen met erkenning voor ieders inzet en expertise

- Je hebt voldoende veerkracht om om te gaan met tijdsdruk, emotionele stress en stressvolle, onvoorspelbare situaties en tegelijk ben je je bewust van je eigen grenzen en beperkingen

- Je bent ervan overtuigd dat je samen met de andere teamleden en de actoren van het netwerk steeds een 'gedeelde verantwoordelijkheid' draagt voor elkaar en de cliënten en handelt hiernaar

- Je kan kritisch en empathisch reflecteren over jezelf en anderen, in- en uitzoomen, het proces waarderen

- Je bent bovenal iemand die met veel 'goesting' het mobiele assertieve team wil vervoegen en

versterken.

 

Andere voorwaarden:

- Je bent op korte termijn beschikbaar

- Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer

- Je bent bereid over heel Oost-Vlaanderen te werken


Aanbod:

We bieden aan: Contract van onbepaalde duur voor 0.5VTE.

Plaats:Melle
Contactpersoon: Evelien Dobbelaere
evelien.dobbelaere@pcgs.be

Sollicitatieprocedure:

- Bijkomende info kan opgevraagd worden bij Evelien Dobbelaere, teamcoördinator mobiel Care Team.

- Kandidaturen (motivatiebrief van max 1 A4 en cv) kunnen per mail verstuurd worden tot en met 16/02/2018 naar evelien.dobbelaere@pcgs.be

- De gesprekken worden gepland op 5 maart in de lokalen van PopovGGZ (Drongenplein 26 te Drongen).

Uiterste sollicitatiedatum: 16-02-2018
Bijkomende informatie:

Binnen het kader van de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' (zie www.psy0-18.be) worden alle zorgverleningvormen beter op elkaar afgestemd, zodat zorg op maat en continuïteit van zorg mogelijk wordt. Hiertoe wordt onder andere het programma assertieve zorg in Oost-Vlaanderen ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze vacature

kadert binnen het activiteitenprogramma outreachende geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren door de organisatie van mobiele assertieve hulpverlening en zorgcoördinatie, vanuit een gezamenlijk gedragen visie en missie in het Netwerk GGKJ Oost-Vlaanderen.
powered by Curiousgroup