Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:Psycholoog
Omschrijving:

Deze functie kadert in een upgrade van 12 plaatsen voor beschut wonen naar plaatsen voor beschut wonen voor jongvolwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid.  Deze plaatsen worden ingebracht door drie initiatieven voor beschut wonen namelijk het IBW Zagan te Gent, het IBW de Nieuwe Horizon te Melle en het IBW De Wende te Eeklo. Deze plaatsen zullen de komende maanden operationeel worden in Ledeberg, Melle en Eeklo.

Tijdsregeling:voltijds
Vereist:

U heeft als psycholoog een begeleidingsopdracht voor deze 12 jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) binnen beschut wonen. Deze functie wordt toegevoegd aan de reguliere woonbegeleiding.

U heeft geen hiërarchische verantwoordelijkheid maar werkt samen met de drie betrokken teams van woonbegeleiders.   

U maakt deel uit van een intersectoraal aanmeldingsteam voor deze doelgroep.

U organiseert overlegmomenten met de organiserende partners.

U voert outcome-meting uit bij de bewoners en houdt de nodige registratie bij voor het Agentschap Zorg & Gezondheid.

U heeft oog voor het activering van de doelgroep en zoekt naar vormen van vorming, vrijetijdsbesteding of arbeid.

U heeft het diploma van master in de klinische psychologie met minstens vijf jaar ervaring binnen de (bijzondere-) jeugdzorg.

U beschikt over een basiskennis van psychiatrische problematieken, herstelgerichte zorg en contextbegeleiding.

 

Aanbod:

voltijdse tewerkstelling met snelle indiensttreding

een contract van bepaalde duur tot 15 december 2019

verloning volgens de geldende barema’s aangevuld met een hospitalisatieverzekering en maaltijdscheques

 
Plaats:Gent
Contactpersoon: Dirk Ververs

Sollicitatieprocedure:

Indien u interesse heeft in de vacature dan kan u uw kandidatuur stellen voor 01.02.2018 per mail t.a.v. 

dhr. Dirk Ververs, directeur IBW Zagan via dirk.ververs@fracarita.org.

 
Uiterste sollicitatiedatum: 01-02-2018
Bijkomende informatie:

Voor meer informatie kan u contact opnemen met mevr. Els Blomme, coördinator van IBW De Nieuwe Horizon te Melle (T 09 232 10 32), mevr. Els Vandoorne, coördinator IBW De Wende te Eeklo (T 09 376 97 33) of  dhr. Dirk Ververs, directeur IBW Zagan te Gent (T 09 223 71 23).

 

 


Zagan_vacature_temple jongvolwassenen_dec2017.docxpowered by Curiousgroup