Vacatures

terug naar overzicht

Gevraagd:

Functie:BELEIDSMEDEWERKER VVBV
Omschrijving:

- Het leveren van inhoudelijke input: 

bv evaluatie van het huidige zorglandschap: oa welke zorgpaden zijn er reeds, wat is het aanbod, hoe is de geografische spreiding, hoe is de zorg georganiseerd; 

bevolkingsgegevens; 

andere data, …

- Het samenstellen van rapporten, brieven aan de overheid, uitgewerkte beleidsvoorstellen, verslaggeving van vergaderingen,…

- Snel reageren op vragen van de overheid.

- Lezen en interpreteren van teksten van de overheid (bv ifv nieuw Vlaams Decreet GGZ) en antwoorden formuleren met geargumenteerde (tegen)voorstellen.

- Voorbereidend werk ifv toekomstige Vlaamse regelgeving tav de revalidatiecentra verslaafdenzorg.

- Het leggen van externe contacten en vertegenwoordigen van de VVBV op bepaalde vergaderingen.

- Het bepalen van de zorgnoden mbt verslavingsproblemen in Vlaanderen:

Welke groepen van patiënten kunnen we onderscheiden: justitieel cliënteel, verslaafde ouders, dubbeldiagnose, jongeren, de kwestbare-gemarginaliseerde langdurig verslaafden...

Welke (zorg)noden hebben elk van deze groepen

- Gedocumenteerde imput en aanzetten geven om samen met de leden van de VVBV een visie te ontwikkelen hoe de zorg te organiseren vanuit zorgnoden.

Welke organisatie zal welke zorg aanbieden en voor wie? 

Wat is de rol van de gespecialiseerde verslavingszorg in het algemene zorglandschap? 

Hoe zien we de inkanteling?

- Het op de voet volgen van de evoluties mbt de Vlaamse Sociale Bescherming en anticiperen op de implicaties die dit zal hebben voor de revalidatiecentra verslaafdenzorg.

 
Tijdsregeling:deeltijds
Vereist:

- Een masterdiploma: master in de menswetenschappen, (geestelijke) gezondheidszorg,…

- Kennis van de gezondheidszorg en meer specifiek de sector van de drughulpverlening.

- Ervaring in de gezondheidszorg; gezondheidsbeleid.

- Een vlotte pen bezitten (schrijven van beleidsteksten)

- Weten waar en hoe je belangrijke informatie kan vinden om een visie kracht bij te zetten.

- De kunst beheersen om in vergaderingen argumenten goed over te brengen.

- Over de vaardigheid beschikken om compromissen te vinden wanneer er verschillende belangen spelen. 

- Een neutrale positie kunnen verwerven en behouden.

- Opdrachten kunnen realiseren binnen de beschikbare tijd, middelen en afspraken.

- De ambitie hebben om resultaten te boeken


Aanbod:

- Een deeltijdse tewerkstelling 19/38

- Een overeenkomst voor twee jaar, mogelijks te verlengen tot 3 jaar.

- Een tewerkstellingsplaats bij een van de VVBV leden (samen af te spreken). 

- Een verloning volgens ziekenhuisbarema 1.80

Plaats:Gent
Contactpersoon: Dirk Vandevelde
dirk.vandevelde@dekiem.be
T: 09/3896666

Sollicitatieprocedure:

 

Kandidaturen met curriculum vitae en motivatiebrief worden voor 1 december 2017 verwacht  bij Dirk Vandevelde, voorzitter VVBV (dirk.vandevelde@dekiem.be)

 

 

Uiterste sollicitatiedatum: 30-11-2017
Bijkomende informatie:

Achtergrondinformatie:

 

Met de 6de staatshervorming werden een aantal bevoegdheden overgeheveld naar Vlaanderen waaronder ook de RIZIV-gesubsidieerde centra die behandeling aanbieden voor druggebruikers. Momenteel vallen deze centra nog onder de controle van het RIZIV maar vanaf 1/1/2019 valt de rol van het RIZIV weg en zullen ze onder de bevoegdheid vallen van het Vlaams Agentschap van Zorg en Welzijn. De Vlaamse overheid heeft in een aantal beleidsteksten een visie geformuleerd met een aantal principes rond hoe de geestelijke gezondheidszorg moet evolueren en zich organiseren (visietekst verslavingszorg, conceptnota verslavingszorg, Vlaams actieplan GGZ). Met betrekking tot de gespecialiseerde centra voor verslavingszorg (de RIZIV-conventies) is er gesteld dat die moeten ‘inkantelen’ in de geestelijke gezondheidszorg. Historisch gezien, zijn deze centra opgericht, georganiseerd en gefinancierd parallel/naast de geestelijke gezondheidszorg aangezien mensen met een probleem van illegale drugs geen of onvoldoende behandelaanbod vonden in de algemene geestelijke gezondheidszorg. 

 

De VVBV verenigt alle behandelcentra voor verslaafdenzorg in Vlaanderen die door het RIZIV worden gesubsidieerd (11 organisaties) en is op die manier een belangrijke gesprekspartner voor de Vlaamse Overheid. Gezien de huidige context, is het belangrijk om snel en efficiënt te kunnen communiceren met oa de overheid over alles wat met deze transitiefase te maken heeft. Bijvoorbeeld hoe de VVBV de inkanteling georganiseerd wil zien in de algemene geestelijke gezondheidszorg, hoe de huidige financiering er in de toekomst best uitziet, enz. 

 

Beknopte omschrijving van de functie:  
 
De beleidsmedewerker heeft een inhoudelijk ondersteunende functie voor de raad van bestuur van de VVBV.
 
Plaats van de functie in de organisatie:
 
De beleidsmedewerker werkt in opdracht van de Raad van Bestuur van de vzw VVBV en wordt aangestuurd door de voorzitter van de VVBV.
 

vacaturebeleidsmedewerker2017.docpowered by Curiousgroup