Connect

 

 

  

 

Alle actuele info over RADAR vindt u op onze nieuwe website:

 

 

www.RADAR.be

 

 

 

 

 

RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) mag van de Vlaamse overheid in 2018 van start gaan met haar programma vroegdetectie en vroeginterventie. Het programma omvat activiteiten voor en met kinderen en jongeren met eerste tekenen van psychische problemen.

 

Professionelen kunnen bij dergelijke eerste signalen ondersteuning inroepen. We starten met ondersteunende activiteiten voor mensen die werken met zeer jonge kinderen (-9 maanden tot 4jaar) en jongeren en jongvolwassenen (14 tot 25 jaar). Bij de jongeren en jongvolwassenen staan eerste tekenen van psychotische kwetsbaarheid, verslaving en zelfmoordgedachten in de opstart centraal.

 

De nieuwe werking zal bestaan uit 6,5 VTE medewerkers. Ongeveer de helft van deze nieuwe werking wordt gevormd door projectmedewerkers van CGG Waas en Dender (VDIP), CGG Eclips (VI Alcohol en Drugs) en MSOC Gent (KDO). De andere helft van deze nieuwe werking wordt enerzijds gevormd voor de ondersteuning van vroegdetectie en vroeginterventie bij zeer jonge kinderen tot 4 jaar. Deze medewerkers zijn aangetrokken via CKG Den Boomgaard, CAR Sint-Lievenspoort en CGG De Drie Stromen. Voor de ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen vanaf 14 jaar worden anderzijds nieuwe medewerkers aangetrokken via verschillende CGG in Oost-Vlaanderen. Daarbij zetten alvast drie psychiatrische ziekenhuizen (PC Gent-Sleidinge, PC Dr. Guislain en PC Karus) en één CGG (RCGG) enthousiast hun schouders onder deze werking door medewerkers gedeeltelijk vrij te stellen. Het samen aan de slag gaan met de professionele en natuurlijke context bij de waargenomen signalen is cruciaal in deze nieuwe, eengemaakte werking. Er wordt niet overgenomen maar op lokaal niveau samengewerkt. Naast deze effectieve vroegdetectie en vroeginterventie wordt er gedurende een jaar een halftijdse kracht aangetrokken. Deze persoon zal de goede samenwerking tussen de vele bestaande en de nieuwe preventie-, vroegdetectie- en vroeginterventiewerkingen voor alle leeftijden in Oost-Vlaanderen verder faciliteren.

 

Op dit moment werkt een procesgroep van RADAR aan de uitrol van het programma en het startklaar maken van de nieuwe werking. De projecten VDIP van CGG Waas en Dender, VI Alcohol en Drugs van CGG Eclips en KDO MSOC blijven momenteel in hun huidige vorm als specifiek aanbod in hun regio bestaan.

 

Je kan hier alvast de volledige tekst lezen die de overheid goedkeurde.

 

Meer info // Downloads

 

Beschrijving  Download
Visietekst Connect 0-4

Visietekst Connect 0-4

Info Connect op A4

Connect 0-4

Connect 14-25
powered by Curiousgroup