TANDEM (toeleiding en aanmelding na detentie)

 

Toeleiding en aanmelding na detentie

 

Vlaamse minister voor welzijn en gezondheid, Jo Vandeurzen, stelde vanaf maart 2017 een jaarlijkse financiering van € 265.000 ter beschikking voor de oprichting van TANDEM binnen alle Vlaamse gevangenissen. Deze financiering is gegarandeerd tot en met 31 december 2019, met een mogelijkheid tot verlenging.


TANDEM staat voor toeleiding en aanmelding na detentie en meer. Dit project wil alle gedetineerden met een geestelijk gezondheidsprobleem, zonder exclusies, helpen met het vinden van de gepast zorg- en hulpverlening na hun detentie. We gebruiken de beeldspraak van een tandem. Een fiets voor 2 personen. De cliënt zit vooraan op de fiets en bepaalt de koers en de snelheid. De Tandem-medewerker kan er zich achteraan bijzetten, hij zorgt voor extra kracht en ondersteuning om de cliënt mee te helpen in zijn keuze voor hulpverlening. 


De module "toeleiding en aanmelding" heeft 3 doelstellingen:

  • verschaffen van informatie rond bestaande hulpverlening
  • verhogen van motivatie en bereidheid tot het volgen van behandeling
  • contact leggen met en het gericht doorverwijzen naar externe (hulpverlenings-) diensten

TANDEM wil werken naar een indicatiestelling en doorverwijzing, biedt geen begeleiding of behandeling aan.

 

Het project ging vanaf 15 mei 2017 officieel van start gegaan en kende een gefaseerd verloop. Sinds 6 november 2017 is TANDEM werkzaam in alle Vlaamse gevangenis en sinds 23 april 2018 ook  binnen de Brusselse gevangenissen (Nederlandstalige gedetineerden). Onze werking binnen de Brusselse gevangenissen is een tijdelijke maatregel tot soortgelijk project opgestart wordt in de Brusselse (en Waalse) regio.

 

Om wachtlijsten te beperken wordt gekozen om enkel op doorverwijzing te werken. Volgende 4 doorverwijskanalen kunnen gedetineerden bij TANDEM aanmelden:

  • PSD
  • JWW
  • CGG intramuros
  • Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen (medische dienst en eventuele de zorgequipes)

Rechtstreekse aanmeldingen door cliënten zijn dus niet meer mogelijk. Wanneer een gedetineerde wenst gezien te worden door TANDEM dan kan hij best contact opnemen met één van bovenstaande toeleiders.  Zij zullen de inschatting maken of een doorverwijzing naar TANDEM al dan niet noodzakelijk is.

 

PopovGGZ zorgt voor de algemene coördinatie, voor de administratieve en financiële opvolging van het project.

 

De folder van het project vind je hier

 

 
Contactgegevens binnen de verschillende gevangenissen:

 

Verantwoordelijk voor de gevangenissen Wortel, Merksplas en Turnhout.

Anniek Vanbriel

0499/88.76.05

Anniek@tandemggz.be

Verantwoordelijk voor de gevangenissen Brugge, Ruiselede, Ieper en Oudenaarde.

Fien Dedeken

0499/88.64.92

Fien@tandemggz.be

Verantwoordelijk voor de gevangenissen Hasselt, Leuven hulp en Leuven centraal.

Kimberly Michiels

0499/88.76.01

Kimberly@tandemggz.be

Verantwoordelijk voor de gevangenissen Antwerpen, Mechelen en Hoogstraten.

Rob Heeren

0499/88.76.03

Rob@tandemggz.be

Teamverantwoordelijke en verantwoordelijk voor de gevangenissen Gent, Beveren, Dendermonde en de Brusselse gevangenissen.

Kaat Vanthuyne

0499/88.49.61

Kaat@tandemggz.be

 

 

 

 powered by Curiousgroup