Link

Link of "Empoweren van mensen met een beperking en middelenafhankelijkheid en hun context"

 


Praktijk en literatuur leren dat er een substantiële groep mensen bestaat met een beperking én een middelenafhankelijkheid. Gezien mensen met een beperking meer en meer burger zijn in onze maatschappij,  komen zij ook meer in contact met legale en illegale middelen. Zo zien we dat beschermende leefcontexten meer en meer ingeruild worden voor zelfstandigere woonvormen waardoor de drempel naar middelengebruik verlaagd wordt. De zorg voor deze doelgroep die gekenmerkt wordt door een verhoogde kwetsbaarheid verdient extra aandacht, reden te meer omdat de werkingen van respectievelijk VAPH en verslavingszorg elk hun eigen expertise hebben en niet altijd even vertrouwd zijn met deze comorbiditeit. 
Met dit project zetten we een verbindingspersoon in. Hij kan door het versterken van deprofessionele ondersteuning van de cliënt, zowel de cliënt als zijn sociaal netwerk meerempoweren.

 

Dankzij deze rol als facilitator krijgen we een verschuiving van professioneel netwerk naar professioneel vangnet. De cliënt en zijn familiaal en ruimer sociaal netwerk krijgen meer regie over het eigen leven. Op deze manier maakt zowel het professioneel netwerk als de verbindingspersoon zichzelf op termijn meer overbodig, waardoor het professioneel netwerk een ruimer cliënteel kan bedienen.

 

Doelstelling
Met ons project willen wij sector-overschrijdend komen tot een implementatie van de concentrische cirkels waarbij vanuit gedeelde expertise er een verbinding kan gelegd worden tussen het herstelgericht werken van de verslavingszorg en het vraaggestuurd werken vanuit de sector VAPH.

 

Hoe kan je met de persoon met een beperking die de regie van zijn leven zoveel als mogelijk in handen heeft, aan de slag gaan? Welke aanpassingen dienen er te gebeuren in de verslavingssector? Hoe kan je in de sector VAPH toch voldoende sturing bieden zonder afbreuk te doen aan zijn regie?

 

Wij willen dit doen met ondersteuning van een verbindingspersoon die met één been binnen in de sector VAPH en met één been in de verslavingszorg staat, bottom-up, aan de slag met mensen met een beperking en hun netwerk. De verbindingspersoon helpt als dusdanig de cliënt om de regie in eigen handen te nemen door ondersteuningsgericht te werken.

 

Klik hier voor een folder over het project.


Meer info:

Sven Cole

projectmedewerker PopovGGZ vzw

Oude Abdij, drongenplein 26

9031 Drongen 

sven.cole@popovggz.be of 0498 27 82 57

 

 

Dit project is mogelijk dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.



powered by Curiousgroup