Ontwikkelingsstoornissen

2018

ADHD-traject

Vanuit Crosslink wordt er in 2018 rond het thema ontwikkelingsstoornissen volop ingezet op diverse acties. Eén van de belangrijkste acties hierbij is het verder bekend maken en verspreiden van het ADHD-traject. Dit is een project waarbij er de voorbije 2 jaar in alle provincies hard werd gewerkt aan hoe men aan de slag kan gaan met de screening, diagnostiek en behandeling van ADHD. Het eindresultaat hiervan is een website vol wetenschappelijk onderbouwde informatie en handige tools die intussen bijna volledig afgewerkt is. Je kan deze bezoeken op www.ADHD-traject.be

 

Vroegdetectie en vroeginterventie bij ontwikkelingsstoornissen

Hiernaast wordt er dit jaar ook meer aandacht besteed aan de andere ontwikkelingsstoornissen. Een belangrijke actie hierbij is bijvoorbeeld het nieuwe project in samenwerking met de Universiteit Gent waarbij we ons verdiepen in vroegdetectie en vroeginterventie bij ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen en problemen in de motorische ontwikkeling). Dit project bevindt zich momenteel wel nog volop in een opstartfase.

 

Inzet op overleg en uitwisseling

We zetten ook volop in op het stimuleren van meer overleg en uitwisseling tussen de Oost-Vlaamse organisaties die rond dit thema actief zijn en onderzoeken momenteel hoe we dit zo goed mogelijk kunnen faciliteren en organiseren. Concrete acties volgen nog later dit jaar.  

 

 powered by Curiousgroup