Cultuursensitieve zorg

Acties 2018

Studiedag "Cultuursensitieve zorg" - Tentoonstelling OPEN DOORS

Om tegemoet te komen aan de nood naar vorming rond het thema cultuursensitieve zorg en de blik van andere culturen op geestelijke gezondheid, organiseert Crosslink in het najaar een studiedag.

 

De reizende tentoonstelling Open Doors sluit aan bij deze studiedag. Open Doors is een tentoonstelling waarin er wordt stilgestaan bij de verhalen van 12 gezinnen en de impact van migratie op het verwerkingsproces van ouders bij de beperking of leerstoornis van hun kind(eren).

 

 
Concreet: de tentoonstelling zal te bezichtigen zijn in Aalst tijdens de week van 22 oktober tot 26 oktober. De studiedag zal doorgaan op vrijdag 26 oktober. In juni mag je hierrond meer info verwachten.
 

Cultuursensitieve bril

Crosslink wil voldoende aandacht spenderen aan diversiteit en probeert in alle acties een cultuursensitieve bril op te zetten. 

 

Acties 2017

Netwerk cultuursensitieve zorg

Crosslink werkt sinds 2017 samen met het Netwerk Cultuursensitieve Zorg Oost-Vlaanderen.

Dit is een samenwerkingsverband van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) en het agentschap integratie en inburgering. Dit netwerk werd reeds opgericht in 2012.

 

Meer info vind je terug op de website van het Netwerk CSZ Oost-Vlaanderen.

 

Methodiekencafé 30/11: werken met kinderen, jongeren en hun context

Het Netwerk Cultuursensitieve Zorg Oost-Vlaanderen rganiseerde op 30/11 een methodiekencafé voor alle hulpverleners.

 

Het doel van deze inspiratiedag was om te inspireren, motiveren en goesting geven. Het ging er niet te theoretisch aan toe, de focus werd vooral gelegd op het doen en experimenteren met verschillende methodieken

 

Klik hier het uitgebreid programma.

Vorming Intercultureel Werken met jongeren en hun gezinnen 

9, 23, 30 november & 14 december 2017

 

Het agentschap integratie en inburgering organiseert en vierdaagse vorming. Deze vorming geeft de professional die werkt als leerkracht, hulpverlener of begeleider van jonge nieuwkomers uit andere herkomstlanden meer inzicht in de belevingswereld van deze jongeren. We oefenen de toepassing van deze inzichten, zodat we sterker staan om jongeren en ook ouders te begeleiden.

 

De vorming reikt een praktijkgericht kader en methodieken aan. Het draait niet zozeer om meer kennis over zogenaamde ‘andere’ culturen maar wel om inzicht in een aantal universele mechanismen en het omgaan met verschillen.

 

Begeleiding: Ann Huybrechs werkte 26 jaar bij het Ondersteuningsteam Allochtonen (OTA) binnen Bijzondere Jeugdzorg Antwerpen. Ze is freelance docent en coach interculturele en migratiemechanismen.

 

Deze vorming richt zich tot iedereen die werkt met allochtone jongeren en/of gezinnen: jongerenadviseurs, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, jeugdwerkers, opvoedingsondersteuners, straathoekwerkers, begeleiders in opvangcentra, etc ..  Meer info vind je hier terug.

Sociale Kaart Vluchtelingen

Met steun van de provincie Oost-Vlaanderen maakte De Sociale Kaart een Sociale Kaart Vluchtelingen op.Ondek deze hier.

 

Crosslink wil deze mee helpen verspreiden, zodat deze handige tool zijn doel niet mist.

 

Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger, ... vluchtelingen helpen of wegwijs maken? De Sociale Kaart Vluchtelingen kan je hierbij helpen.

 

Dit is een "levende" sociale kaart. Tips, aanvulligen, verbetersuggesties, ... zijn steeds welkom via socialekaart@oost-vlaanderen.be.

 powered by Curiousgroup