KOPP/KOAP

2018

Data train de trainer  - i.s.m. Familieplaform

 

 

DOEL: In het kader van preventie en sensibilisering willen we die groep mensen die hun kennis en engagement m.b.t. KOPP/KOAP (Kinderen van Ouders met een Psychische - of Afhankelijkheidsproblematiek) elke dag inzetten:

 

met elkaar in contact brengen, inspireren én inzetten om binnen of buiten de eigen organisatie het thema KOPP/KOAP te helpen bekend maken, o.a. via vorming. Familieplatform biedt hierbij ondersteuning, bv. door materiaal en een powerpoint aan te bieden, intervisie te organiseren, enz ...

 

DOELPUBLIEK: Deze train de trainer richt zich enkel op professionals die ervaring hebben in het werken met of omtrent KOPP/KOAP. 

 

PRAKTISCH:

18 en 25 oktober 2018: Romaanse Poort - Leuven

8 november 2018: CC Oratoriënhof -  Leuven

  

PRIJS: 190 euro

 
 

 

Intersectorale intervisietafels KOPP-KOAP 

Net als vorig jaar zullen we in het najaar vanuit Crosslink in samenwerking met CGG Waas en Dender inzetten op regionale intersectorale intervisiegroepen KOPP-KOAP.  Deze intervisiegroepen zijn een manier om de know-how over en de aandacht voor KOPP-KOAP te vergroten.  Ze brengen hulpverleners uit verschillende sectoren samen, zowel vanuit de zorg voor kinderen en jongeren als vanuit de volwassenzorg. Info over data en inschrijvingsmodaliteiten: klik hier.

 

 

Bij vragen: contacteer Marianne Vandewalle via marianne.vandewalle@popovggz.be of 09/216 74 72 

 

Samenwerking Familieplatform 

We werken verder samen met  Familieplatform die zich geëngageerd hebben om in samenwerking met alle Vlaamse netwerken GGKJ voor elke provincie een 3-daagse vorming KOPP|KOAP te organiseren in de loop van 2018 – 2019.  Deze vorming richt zich naar professionals uit de brede welzijnssector en GGZ en ook hier worden zowel hulpverleners die met kinderen werken als hulpverleners die met volwassenen aan de slag zijn samen gebracht.  De eerste 3-daagse gaat door in de provincie Antwerpen, de provincie Oost-Vlaanderen is in het voorjaar 2019 aan de beurt. Dit zal doorgaan op 18/02, 25/02 en 11/03.

 

Een nieuwe train-de-trainer vanuit Familieplatform komt er in het najaar van 2018.  Data zie hoger!  De train-de-trainer richt zich op professionals die reeds ervaring hebben in het werken rond KOPP/KOAP en boden hen de nodige input om zelf als trainer rond KOPP/KOAP aan de slag te gaan.  Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kris Holemans

 

Deze zomer zal het familieplatform een projectoproep lanceren omtrent het thema ‘KO(A)PP op de 0e en 1e lijn’: de grote uitdaging m.b.t. tot KOPP en KOAP is om alle kinderen te bereiken, ook zij die moeilijk toegang vinden tot de GGZ en daar maken we samen graag werk van!

Houd de website in de gaten. Deze zomer vertrekken 3 projectoproepen voor familieorganisaties met als thema’s: goede praktijken voor het bereiken van KOPP-kinderen op de 0de en 1ste lijn; goede praktijken in het omgaan met families binnen andere culturen; en goed beleid van een familieorganisatie binnen de GGZ.

 

https://familieplatform.be/

 

Kriebel op reis - koffer 

LIGANT (netwerk GGKJ Limburg) en vzw Familieplatform ontwikkelen een 'Kriebel op reis'-koffer als handige tool om in alle netwerken het brede werkveld te ondersteunen in het werken met/rond KOPP-KOAP.  Meer hierover later.  

 

Preventief groepsaanbod binnen CGG Eclips: de KO(A)PP kinder- en jongerengroepen

Wanneer je een kind bent van een ouder met een psychisch of een afhankelijkheidsproblematiek, wordt er in de zorg de afkorting KOPP (kinderen van ouders met psychische problemen) of KOAP (kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem) gebruikt. Deze kinderen worden soms overspoeld door allerlei lastige emoties, gedachten, vragen. Het is dus erg belangrijk om kinderen te informeren over psychische kwetsbaarheid, afhankelijkheidsproblematiek én veerkracht. 

 

Kindergroep: 7-11 jaar

Download hier de folder

Jongerengroep: 12-18 jaar

Onze KO(A)PP-jongerengroep heeft tot doel de veerkracht van de jongeren te vergroten en hun kwetsbaarheid te verkleinen. Met de groep willen we Kinderen van Ouders met een Psychische kwetsbaarheid (KOPP) of een AfhankelijkheidsProbleem (KOAP) met elkaar in contact brengen om hierover met elkaar te praten en kracht bij elkaar te putten. De ervaringen van de jongeren staan centraal en zijn een vertrekpunt voor de sessies. We praten niet alleen over de moeilijkheden die zij ondervinden in het gezin maar focussen ook op hun sterktes en andere zaken die hen bezighouden. Vanuit een ruim aanbod methodieken en creatieve invalshoeken wordt er telkens rond een ander thema gewerkt.

 

 

Wat?

De KO(A)PP-jongerengroep is een kleine, gesloten en vaste groep jongeren die gedurende 8 weken samen komt.

 

Wie?

Jongeren vanaf 12 jaar waarvan één van de ouders een psychisch of afhankelijkheidsprobleem heeft.


Wanneer?

De sessies gaan telkens door op maandag van 16:45 tot 18:45. De nieuwe jongerengroep start op maandag maandag 11 maart 2019. 

 

Graag betrekken we de ouder(s) of verwijzer hierbij. Voor hen wordt vooraf en afsluitend op de jongerensessies twee aparte sessies (zonder de jongeren) gepland.

 

              Data ouder/verwijzersessies:

*        25 februari 2019

*        27 mei 2019

 

             Data jongerensessies:

*        11, 18 en 25 maart 2019

*        1 en 29 april 2019

*        6, 13 en 20 mei 2019

 

Waar?

CCG Eclips

Lange Violettestraat 84

9000 Gent


Hoe inschrijven?            

Telefonisch of per mail. Na aanmelding zal er een kennismakingsgesprek gepland worden. Tijdens dit gesprek wordt er bekeken of deze groep van betekenis kan zijn voor de jongere (en de ouder(s)?).

 

Contact

Maryline Toch - m.toch@cggeclips.be

Telefoonnummer:  09/233 58 58 

 

2017

Intersectorale intervisietafels KOPP/KOAP

Om de know-how rond het werken met KOPP-KOAP situaties te vergroten biedt het programma Crosslink (netwerk RADAR) in samenwerking met CGG Waas en Dender vanaf het najaar 2017 regionale intervisiegroepen KOPP/KOAP aan. Deze intervisiegroepen brengen hulpverleners samen uit àlle hulpverleningssectoren, dit zowel vanuit de jeugdzorg als de volwassenzorg.

Inschrijven voor deze intervisiereeks is helaas niet meer mogelijk.

Train de trainer KOPP/KOAP ism Familieplatform

Daarnaast werkt Crosslink rond dit thema ook samen met het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. Over de provincies heen organiseert deze organisatie een Train de trainer KOPP-KOAP, dit voor mensen die reeds aan de slag zijn rond het thema en tools willen aangereikt krijgen om binnen hun eigen organisatie (of ruimer) anderen iets bij te leren.

 

Vanuit de Vlaamse overheid kreeg het Familieplatform Geestelijke Gezondheid deze sensibiliserings- en vormingsopdracht rond KOPP/KOAP toegekend. Daarom wordt er een train-de-trainer KOPP/KOAP georganiseerd voor zorgverleners en docenten die reeds veel ervaring hebben met KOPP/KOAP en eventueel al vorming geven. Zo kunnen die vervolgens vanuit het Familieplatform of op zelfstandige basis vormingen geven en kan er aan de vormingsnood in heel Vlaanderen tegemoet gekomen worden.

 

Na het volgen van de tweedaagse opleiding worden de trainers opgenomen in de expertendatabank, en kunnen zij door het Familieplatform gecontacteerd worden voor het geven van vormingen in de brede zorgsector.

 

Meer informatie vind je hier terug.

 

 powered by Curiousgroup