Middelengebruik

2018

Samenwerking met OSD Gent

Net als vorig jaar zetten vanuit Crosslink in samenwerking met partners van het zorgcircuit middelenmisbruik Jongeren sterk in op expertiseverbredend – en versterkend werken met de consulenten van het ondersteuningscentrum jeugdzorg en de sociale dienst van de jeugdrechtbank. 

 

We continueren de samenwerking met SDJ Gent waar maandelijks één of twee hulpverleners uit de verslavingszorg aansluiten bij de vaste teamvergaderingen van het SDJ. Met hun eigen blik op verslaving dragen ze toe aan het correct en tijdig inschatten van de problematiek van de jongeren en aan een doorverwijzing naar aangewezen hulp. 

In navolging van dit geslaagde experiment, zullen we gelijkaardige samenwerking opzetten met OCJ Aalst en SDJ Dendermonde. 

 

Daarnaast organiseren we vormingen rond druggebruik, inschatting ervan, juridische consequenties, … waar de consulenten gratis kunnen op intekenen.

Ook zullen de consulenten hun werking en het kader van Signs of Safety schetsen op twee verschillende infomomenten gericht op de drughulpverlening. 

 

Meer weten?

Contacteer Carine via carine.eeckhout@popovggz.be 

 

Intervisies vroeginterventie (ism Steunpunt) 

Het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie en Crosslink team RADAR slaan de handen in mekaar voor het aanbieden van begeleide intervisies voor vroeginterventiewerkers.

 

Tijdens de intervisie zullen casussen de rode draad vormen bij het bespreken van thema’s als de ernst van problematieken die vroeginterventiewerkers tegenkomen, het afronden van een begeleiding, motivatie, … 

 

Meer weten? Zie de uitnodiging in deze link of carine.eeckhout@popovggz.be  

 

 Steekkaarten ‘Zo ouder, zo kind?’ 

Goed nieuws voor enthousiastelingen van de steekkaarten ‘Zo ouder, zo kind?’! 

We kiezen ervoor om in de loop van het voorjaar de steekkaarten opnieuw uit te brengen. 

 

Ben je op zoek naar handvaten om met ouders van kinderen die je in begeleiding hebt, te spreken over hun gebruik? Maak je je zorgen over hun omgang met middelen en wil je dat gesprek graag opentrekken, maar weet je niet goed hoe? De steekkaarten ‘Zo ouder, zo kind’ kunnen je het nodige duwtje in de rug geven om het gesprek aan te gaan. 

 

Wil je meer info of alvast je pakketje bestellen? Mail naar Carine via carine.eeckhout@popovggz.be 

 

2017

Workshop “Zien, durven, doen!”

De succesvolle workshop “Zien, durven, doen!” waarin professionele begeleiders van kinderen, jongeren en hun ouders ondersteund worden bij het bespreekbaar maken van middelengebruik bij de ouders, is terug!

In samenwerking met CGG Eclips en CGG Waas en Dender organiseert Crosslink RADAR een 4-tal workshops, verspreid over de provincie. 

 

Deze workshops zijn allemaal volzet.

Casusoverleg consulenten SDJ Gent

 

Sinds het najaar van 2016 sluiten regelmatig een tweetal deskundigen op vlak van verslavingszorg aan op het vast casusoverleg van de consulenten van de sociale dienst jeugdrechtbank Gent. Dit initiatief vloeit voort en draagt bij tot het zoeken naar toenadering en wederzijdse kennismaking tussen de verslavingszorg en de consulenten.

 

Crosslink RADAR zorgt voor de organisatorische ondersteuning.

 

Voor meer info kan u terecht bij Carine Eeckhout, carine.eeckhout@popovggz.be of 0490 64 40 90.

 

Vorming OSD – drughulpverlening

 

In samenwerking met de partners van het zorgcircuit middelenmisbruik jongeren Oost-Vlaanderen en de consulenten OCJ en SDJ Gent organiseerde Crosslink RADAR in november 2016 een vorming om medewerkers uit de Oost-Vlaamse verslavingszorg wegwijs te maken in het juridisch kader en het takenpakket van de consulenten.

 

Het decreet integrale jeugdhulp werd toegelicht, samen met de specifieke opdrachten van het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) en van de sociale dienst bij jeugdrechtbank (SDJ). 

 

 powered by Curiousgroup