Infants

2018

Intersectorale intervisie infants

Dit voorjaar ronden we de laatste intersectorale intervisiereeks infants 'Opgroeien in veiligheid – onveiligheid' af.   Na een grondige evaluatie gaan we in het najaar van start met de voorbereiding van nieuwe reeksen.  

 

Heb je interesse om in de toekomst deel te nemen? 

 

Contacteer Marianne Vandewalle op marianne.vandewalle@popovggz.be of 09/216 74 72 

Infant mental Health 

In samenwerking met de KULeuven en Rino Vlaanderen werken we aan 'een handleiding' vanuit de basisprincipes van Infants Mental Health voor professionals om signalen over bedreigde ontwikkeling en problematische relaties makkelijker te detecteren.  We hopen hiermee ook verder te sensibiliseren over het belang van een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen en van een gezonde relatie tussen ouders en kinderen. 

 

Wil je meer weten? 

 

Contacteer Marianne Vandewalle op  marianne.vandewalle@popovggz.be of 09/216 74 72 

 

2017

Begeleide intersectorale intervisie - INFANTS: "Opgroeien in veiligheid – onveiligheid"

 

In het najaar 2017 werden intersectorale intervisies georganisaeerd in samenwerking met de overleggroep infants. Voor professionelen uit alle sectoren die werken met infants (0 - 5 jaar) en/of hun context.

 

Jonge kinderen " infants "  (kinderen van 0 – 3 jaar, bij uitbreiding t.e.m. 5 jaar) ontwikkelen zich zeer snel in interactie met hun ouders en ruimere omgeving. De manier waarop de hechting tot stand komt en de ontwikkelingskansen geboden worden, spelen een cruciale rol in het verdere leven van elk kind en het psychisch welbevinden, ook op latere leeftijd.

 

Soms bestaat er twijfel over de mate waarin de omgeving waar deze jongeren in opgroeien veilig is. Gezien de directe impact op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind is het belangrijk hier alert voor te zijn en te ondersteunen of in te grijpen waar nodig. Om de ontwikkelingskansen van jonge kinderen zo optimaal mogelijk te maken is het belangrijk voldoende oog te hebben voor de prille ervaringen van deze kwetsbare groep.

  • Reeks van 3 begeleide intersectorale intervisies van telkens 3u
  • Thema gebonden casusbespreking om ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen
  • Ontmoeting  van professionelen uit verschillende sectoren
  • Netwerk versterken

Met dank aan MFC De Hagewinde, RCGG Deinze – Eeklo – Gent, CAR Ter Eecken, Inloopteam Kind en Preventie Gent.

 

Overleggroep infants GGZ

 

Crosslink sluit sinds eind 2016 aan bij de overleggroep infants GGZ. Deze groep wil, door het bundelen van de krachten, het aanbod voor infants in Oost-Vlaanderen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en, waar mogelijk, een antwoord bieden op tekorten in dit aanbod.

 

Een eerste stap in dit proces is het bundelen van het aanbod in een brochure. U kunt de brochure "Aanbod infants GGZ Oost-Vlaanderen" hier downloaden.

 

Samenstelling van de overleggroep.

 powered by Curiousgroup