Acties

Acties / Stand van zaken per thema

 

De template voor Crosslink ("intersectorale consult en liaison") reikt een aantal thema's aan om mee van start te gaan: infants, ADHD, KOPP/KOAP, cultuursensitieve zorg, middelengebruik, jongeren met een justitieel statuut en scharnierleeftijd. Via deze weg proberen we te bundelen wat de ontwikkelingen momenteel zijn per thema in Oost-Vlaanderen.

 

We zijn er ons van bewust dat er zeker nog onderwerpen leven buiten diegenen waar wij nu op focussen. Dit wil niet zeggen dat we daar geen rol in kunnen spelen. Indien er vragen zijn of nood is aan bepaalde expertise, dan is het onze ambitie dat het een reflex wordt om ons te contacteren, zodat wij een antwoord op maat kunnen uitwerken.

 

 powered by Curiousgroup