RADAR

Op 30 maart 2015 gaven de federale en regionale ministers van Volksgezondheid in de Interministriële Conferentie Volksgezondheid hun goedkeuring over de "Gids naar een nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren" (zie www.psy0-18.be).

 

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren focust prioritair op kinderen en jongeren met (en kans op het ontwikkelen van) psychische problemen of stoornissen van 0 tot 18 jaar en hun context.

 

In Oost-Vlaanderen ging het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren RADAR officieel van start op 1 juli 2015. RADAR heeft de uitdrukkelijke wens om nauw samen te werken met alle mogelijke partners binnen en buiten de provincie Oost-Vlaanderen ter bevordering van de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren en hun contexten.

 

Meer info via deze link.

 

Contactpersonen:

Toon Langeraert en Tine Notredame

netwerkcoördinatoren RADAR

Drongenplein 26

9031 Drongen

0474 03 98 72 en 0471 46 67 21

toon.langeraert@popovggz.be

tine.notredame@popovggz.bepowered by Curiousgroup