Zorgcircuit middelenmisbruik jongeren

 

In 2012 werd in de schoot van het zorgcircuit middelenmisbruik volwassenen een nieuwe overleggroep opgericht ten behoeve van kinderen en jongeren met middelenmisbruik en bijkomende gedragsproblemen,  psychische problemen en al dan niet een verstandelijke beperking. 

Het Zorgcircuit Middelenmisbruik Jongeren heeft als primaire doelstelling mogelijke obstakels die de zorgtrajecten van de jongeren hypothekeren te bespreken in organisatie- en sectoroverschrijdende vergaderingen.


Als eerste actiepunt is men gestart met het opzetten van een cliëntenoverleg drugs jongeren: CODj"+". De partners  binnen het CODj"+" bieden advies en mogelijkheden tot samenwerking in het uittekenen van zorgtrajecten voor psychisch kwestbare minderjarigen met een middelenproblematiek in Oost-Vlaanderen. Zowel voorzieningen die confronteerd worden met jongeren die middelen misbruiken (ook andere voorzieningen dan de vaste partners) als consulenten van het SDJ en het OCJ kunnen aanmelden. 

 

 

Meer info:

Alphonse Franssen
zorgcoördinatie middelenmisbruik
PopovGGZ vzw

Oude Abdij, Drongenplein 26
9031 Drongen
09 216 65 50 & 0495 54 12 50powered by Curiousgroup