Cultuursensitieve Zorg

 

Dit overleg werd opgestart in 2012 met als doel het bestaande netwerk cultuursensitieve zorg in de regio Gent uit te breden met partners over heel de provincie. Niettegenstaande de acties van dit overleg vooral gericht zijn naar de CGG en de CAW, worden ook pogingen ondernomen om de residentiële GGZ-sector te betrekken. 

 

 
Meer info:

Vincent Vandenbussche
Coördinator

PopovGGZ vzw
Oude Abdij, Drongenplein 26

9031 Drongen
09 216 65 50powered by Curiousgroup