Project "Zo ouder, zo kind?"

 

In 2014 startten we dankzij de steun van RIZIV het project "Zo ouder, zo kind?" waarin we begeleiders uit de ruime jeugdhulpverlening ondersteuning boden bij het bespreekbaar stellen van middelengebruik bij gebruikende ouders. Dit resulteerde in een succesvol project waarin 51 hulpverleners deelnamen aan verscheidene intervisiemomenten en waarin het pakket steekkaarten "Zo ouder, zo kind?" werden ontwikkeld. 

 

In 2015 konden we dankzij de steun van de Vlaamse overheid de expertise opgedaan in dit project consolideren en verspreiden aan de hand van een interactieve workshop "Zien, durven, doen!" Doorheen de workshops kregen begeleiders uit de jeugdhulpverlening inzichten en vaardigheden aangereikt om een moeilijk thema als middelengebruik bij de ouder, met de ouder te bespreken. 

 

 

Nieuws! De voorraad steekkaarten "Zo ouder, zo kind" is op dit moment uitgeput, maar we laten dit voorjaar nog een hele nieuwe lading drukken. Hou de website in de gaten voor meer info. 

 

 

Meer info 

 

Vincent Vandenbussche

coördinator PopovGGZ vzw 

Oude Abdij, Drongenplein 26

9031 Drongen

09 216 65 50 

vincent.vandenbussche@popovggz.be

 

 powered by Curiousgroup