Steunpunt expertisenetwerken

 

Het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) coördineert en stimuleert de ontwikkeling en de verspreiding van kennis, deskundigheid en expertise m.b.t. de ondersteuning van mensen met een handicap.

Het gaat daarbij om preventie, diagnose en behandeling van mensen met:

 

  • autisme
  • niet-aangeboren hersenletsel
  • verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblemen
  • visuele beperkingen.


Zo wil het SEN meewerken aan een toegankelijke, kwalitatieve en zo inclusief mogelijke hulp- en dienstverlening.

Meer informatie over de werking en de mogelijkheden van het SEN is te vinden op www.senvzw.be.

PopovGGZ participeert aan de werkzaamheden rond mensen met een verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblemen.


Meer info:

Cindy Stevelinck

Inhoudelijk medewerker SEN Oost-Vlaanderen

0473 758 331powered by Curiousgroup