Provinciaal overleg PZT/MOBiLteams

PopovGGZ vzw heeft een erg actieve rol gespeeld bij de start van de pilootprojecten psychiatrische zorg in de thuissituatie. Er werd onder meer een aan actieonderzoek gefinancieerd (cfr. Eindverslag "Psychiatrische zorg... nog lang niet thuis?" uit 2002). 

 

Oorspronkelijk gingen 8 pilootprojecten PZT van start in Oost-Vlaanderen. Het provinciaal overleg PZT/MOBiLteams vormde voor de diverse teams een moment waarop ze onderling informatie en ervaringen konden uitwisselen en waarop ze, indien nodig, gemeenschappelijke standpunten konden bepalen. Verschillende keren organiseerden ze samen een studiedag. 

 

In het kader van de staatshervorming en de recente hervormingen binnen de GGZ werden een aantal van de PZT-projecten geïntegreerd in de verschillende MOBiLteams. Op dit moment is afstemming binnen en tussen de netwerken geestelijke gezondheidszorg prioritair. In onderlinge overeenkomst werd dan ook besloten om het provinciaal overleg tijdelijk stil te leggen in afwachting van de verdere evoluties.  

 

Meer info over het huidige outreachende aanbod in Oost-Vlaanderen vind u hier

 

Rapport: 10 jaar Psychiatrische zorg in thuissituatie in Oost-Vlaanderen (2012)

Rapport: 10 jaar PZT: van leerpunten en essenties naar uitdagingen (2012) 

 

 

Meer info: 

 

Els Sinove

coördinator PZT Het akkoord 

Tel: 078 15 55 70

GSM: 0479 678 488

els.sinove@zov.be 

 

Vincent Vandenbussche

Coördinator PopovGGZ vzwZ

Oude Abdij, Drongenplein 26

9031 Drongen

09 216 65 50 

vincent.vandenbussche@popovggz.bepowered by Curiousgroup