Andere / archief

 

Doorheen de jaren zette PopovGGZ vzw zijn schouders onder uiteenlopende projecten, vaak in samenwerking met andere partners. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de intussen afgesloten projecten of overleggroepen. 

 

  • Provinciaal overleg PZT/MOBiLteams - meer info
  • Locoregionale uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie - meer info 
  • Steunpunt expertisenetwerken - meer info
  • Zo ouder, zo kind?  - meer info
  • Optimalisatie van de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en een verslavingsproblematiek - meer info
  • Over de horde - meer info

 powered by Curiousgroup