Care

 

 

  

 

Alle actuele info over RADAR vindt u op onze nieuwe website:

 

 

www.RADAR.be

 

 

 

 

 


 

 

Wat?

 

Mobiel en aanklampende hulpverlening voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (casusgebonden tot 23 jaar), hun ouders en netwerk. De invulling van deze hulpverlening is casusgebonden. Deze hulp kan therapeutische, ondersteunende en/of medisch - psychiatrische interventies omvatten. Gedeelde verantwoordelijkheid, open dialoog en gelijkwaardigheid staan centraal in de nauwe samenwerking met elkeen. Zo wordt getracht de zorgregie (opnieuw) in handen te leggen van het kind en diens natuurlijk netwerk, hen in hun kracht te herstellen en de samenwerkingsrelatie met minder aanklampende hulpverlening (opnieuw) kansen te geven.

 

Wie?

 

Het team bestaat uit 16 mensen (11,8 VTE), 1 teamcoördinator Evelien Dobbelaere en netwerkpsychiaters dr. Sara Van de Winkel en dr. Nathalie Raes. Het team wordt nauw ondersteund door netwerkcoördinator Tine Notredame, alsook door een  intersectorale samengestelde procesgroep die regelmatig samenkomt om de werking op te volgen en te bewaken. 

 

Waarover?

Doel is het mee ondersteunen en vormgeven van zorgtrajecten bij kinderen en jongeren waarbij sprake is van (verhoogd risico op) de ontwikkeling van een psychische/psychiatrische problematiek en/of bijkomende specifieke kwetsbaarheden. Er is sprake van complexe en/of meervoudige problemen op verschillende levensdomeinen en waar de bestaande hulpverlening ontoereikend is.

 

Contact?

 

Aanmelden kan via het centraal aanmeldingsnummer

 

Meer info // Downloads

 

Beschrijving  Download
Folder Care  Folder Care
Info Care op één A4 A4 Care
Powerpoint
Let op: Care is volop in ontwikkeling, de PowerPoint is een momentopname van hoe het nu is. Er kunnen nog zaken veranderen.
PPT
Template assertieve zorg en template dubbeldiagnose

Template assertieve zorg

Template Dubbeldiagnose

 

 powered by Curiousgroup