Crisis

 

 

  

 

Alle actuele info over RADAR vindt u op onze nieuwe website:

 

 

www.RADAR.be

 

 

 

 

 


 

Wat?

 

Het programma “Crisis” heeft als doel hulp te bieden bij crisissituaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere (0 – 18 jaar) in Oost-Vlaanderen met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.

 

Wie?

 

Het programma “Crisis” wordt verzorgd door alle centra geestelijke gezondheidszorg, alle reguliere kinder- en jeugdpsychiatrische diensten en de diensten voor bijzondere doelgroepen (middelen-afhankelijkheid, verstandelijke beperking, For-k, justitieel statuut).

 

In dit programma participeren niet enkel de organisaties (ambulant en residentieel) van de sector gespecialiseerde geestelijk gezondheid maar ook het crisismeldpunt en het crisisnetwerk integrale jeugdhulp. De crisismedewerkers worden ondersteund door netwerkcoördinator Tine Notredame en netwerkpsychiater Eric Schoentjes.  

  
Wat mag je verwachten?

 

Elke participerende organisatie voorziet in zijn aanbod o.a. de mogelijkheid tot snelle screening, vraagverheldering, crisisbegeleidingsgesprekken en oriëntering naar de best passende of noodzakelijke hulp door middel van:

  • Telefonisch consult
  • Ambulante crisisinterventies
  • Crisisopnames
  • ...

We zoeken samen snel een eerste passend antwoord op de crisisvraag. Jij zal hiervoor teruggebeld worden door een hulpverlener van dit netwerk. Je hoeft dus zelf niet te bellen naar de andere telefoonnummers. Dit doen wij voor jou.

 

Samen met jou, je netwerk en onze collega’s komen we tot een plan om jouw crisisvraag verder aan te pakken. Dit plan passen we aan als de situatie verandert. Jouw situatie kan daarom met andere collega’s besproken worden. We doen dit steeds zorgvuldig en respectvol.

 
Hoe aanmelden?

Iedereen kan aanmelden bij een partner van het programma “Crisis”. Deze partner doet een vraagverheldering. Vanuit deze eerste inschatting wordt gekozen voor de meest passende interventie bij de crisisvraag.

 

Contact?

 

De contactgegevens van alle betrokken partners vind je hier terug.

 

Voor een hoogdringende crisissituatie  neem je doorlopend contact op met het crisisteam CAW Oost-Vlaanderen, je huisarts van wacht, de spoeddienst van een ziekenhuis, Zelfmoordlijn (1813) of Tele-onthaal (106).

 

 

Meer info // Downloads

 

Beschrijving
Download
Info Crisis op één A4 4A Crisis
Template Crisis Template

 

 powered by Curiousgroup