Algemeen

 

 

  

 

Alle actuele info over RADAR vindt u op onze nieuwe website:

 

 

www.RADAR.be

 

 

 

 

 

 

www.RADAR.be

 

Netwerk RADAR?

 

In 2015 gaven de verschillende overheden groen licht voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en hun context. Als basis werd hiervoor een gids uitgeschreven (www.psy0-18.be).

 

In Oost-Vlaanderen bundelen heel wat verschillende actoren en organisaties die bijdragen aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context hun krachten onder de noemer RADAR. Daarenboven werden alvast drie programma’s opgestart: “Crisis”, “Care” en “Crosslink”. Er werd tevens voorzien in een overkoepelende functie "Trajectcoördinatie". 

 

Organigram RADAR

 

Wat?

 

RADAR verbindt alle actoren en organisaties om de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context in Oost-Vlaanderen te vrijwaren en te bevorderen. Het netwerk zet in op gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en interventie, zorg, inclusie en het versterken van expertise.

 

  • Crisis: snelle en kortdurende zorg bij een plots verergerd psychisch probleem 
  • Care: assertieve zorg bij complexe (psychische en andere) problemen
  • Crosslink: versterken van expertise geestelijke gezondheid

 

Wie?

 

Alle actoren (inclusief kind, jongere en zijn context) en organisaties uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, de gezondheidszorg en welzijn, en de samenleving.

De netwerkcoördinatoren coördineren de ontwikkelingsprocessen van RADAR in nauwe samenwerking en afstemming met de partners verbonden aan het netwerkforum, het netwerkcomité en de werkgroepen. 

Waarover?
 

Alle vragen over het netwerk geestelijke gezondheid kinderen, jongeren en hun context kunnen gesteld worden. Er wordt met de actoren en organisaties van het netwerk afgestemd wie met welke vragen, verwachtingen, … aan de slag gaat.

 

Wat mag je verwachten?

  • Versterking bestaande aanbod
  • Versterking expertise
  • Vormingen, intervisies, …
  • Vreemdgaan 2019
  • Intersectorale samenwerking
  • Actieplan RADAR
  • En nog veel meer… 

Contact

 

Voor alle mogelijke vragen verwijzen we graag naar de nieuwe website van RADAR: www.radar.be

Daar vindt u de belangrijkste informatie en contactgegevens terug.

 

Netwerkcoördinatoren:

 

8 Toon.Langeraert@popovggz.be

 

8 Tine.Notredame@popovggz.be 

 

 

Meer info

 

Beschrijving Download
Info RADAR op één A4 A4 RADAR
Algemene informatie over het 
"Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren"
Website
Template Netwerk GGKJ (RADAR) Template
Powerpoint RADAR PPT
Intentieverklaring van alle betrokken partners Intentieverklaring

 

 

 powered by Curiousgroup