Project Over de horde

 

Over de horde

Naar een toegankelijke tijdsinvulling voor personen met een psychische kwetsbaarheid
 

Context
“Je tijd op een leuke en zinvolle manier doorbrengen, is voor iedereen van ons essentieel om tevreden en gelukkig door het leven te gaan. Voor een grote groep van ons maakt werken daar een groot deel van uit. Ontspannen doen we graag tussen mensen en vrienden, het boeiende verenigingsleven is daar het bewijs van.” (uit de brochure Cluster-ring Aanbod Activering GGZ, regio Gent Eeklo, Juni 2013)

De uitdaging van het vinden van een leuke en zinvolle tijdsinvulling stelt zich heel scherp voor mensen die kampen met psychische en psychiatrische problemen. Aan de hand van een onderzoek brachten we in beeld welke drempels personen met een psychische kwetsbaarheid enerzijds, en het reguliere aanbod vrije tijdsinvulling anderzijds, ondervinden als ze aansluiting bij elkaar zoeken. 


Rapport

De digitale versie van het rapport kan u hier raadplegen. 
De gedrukte versie is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek via deze link

 

 

Meer info 

Vincent Vandenbussche

Coördinator PopovGGZ vzw 

Oude Abdij, Drongenplein 26

9031 Drongen

09 216 65 50

vincent.vandenbussche@popovggz.be

 powered by Curiousgroup