Zorgcircuit Middelenmisbruik Jongeren

In 2012 werd een nieuwe overleggroep opgericht ten behoeve van kinderen en jongeren met middelenmisbruik en bijkomende gedragsproblemen,  psychische problemen en al dan niet een verstandelijke beperking.

De oprichting van deze overleggroep is het gevolg van een vraag vanuit het werkveld. De hulpverleners stelden vast dat een aantal jongeren met een dubbeldiagnose middelenmisbruik/psychische problemen tussen wal en schip geraken.

Het Zorgcircuit Middelenmisbruik Jongeren heeft als primaire doelstelling mogelijke obstakels die de zorgtrajecten van de jongeren hypothekeren te bespreken in organisatie- en sectoroverschrijdende vergaderingen.

Als eerste actiepunt is men gestart met het opzetten van een cliëntenoverleg drugs jongeren: CODj"+". De partners  binnen het CODj"+" bieden advies en mogelijkheden tot samenwerking in het uittekenen van zorgtrajecten voor psychisch kwestbare minderjarigen met een middelenproblematiek in Oost-Vlaanderen. Zowel voorzieningen die confronteerd worden met jongeren die middelen misbruiken (ook andere voorzieningen dan de vaste partners) als consulenten van het SDJ en het OCJ kunnen aanmelden. 

 

 

Meer info over het CODj"+":

 powered by Curiousgroup