Stent

Het project Stent, dat de samenwerking wil bevorderen tussen de Bijzondere Jeugdzorg en de GGZ in Vlaanderen, richtte in 2008 een STENT-groep op in Oost-Vlaanderen. PopovGGZ is in deze groep vertegenwoordigd alsook in het platformoverleg dat in de schoot van deze STENT-groep gegroeid is.

Dit platformoverleg nam het initiatief om een Oost-Vlaamse gids te ontwikkelen dat aan bovenvermelde sectoren concrete handvatten aanbiedt in verband met elkaars werking.

 

 

De leden van het platformoverleg, ondertussen omgedoopt tot Oost-Vlaamse werkgroep Stent, hebben de elekronische versie van deze gids op 25 oktober 2011 aan het publiek voorgesteld.

U vindt deze gids op www.oostvlaamsegids-stent.be.

 

 

Andere realisaties zijn de criteria voor goede samenwerking en het project Vreemdgaan.

 

De leden van de werkgroep Stent zijn:

 

Sector Vertegenwoordiger
Voorziening
GGZ Raf Opstaele (voorzitter) RCGG Deinze-Eeklo-Gent
  Karolijne Geldof Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent
  Gijs mommerency Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent
  Joris Cracco Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) De Sleutel
  Annick Segers CGG Waas en Dender
  Lies Vandemaele Brugfunctie Oost- en West-Vlaanderen
  Ilse De Neef PopovGGZ
BJB Marc Bittremieux Dagcentrum De Twijg
  Marc De Veirman BC De Waai
  Marleen Carette Agentschap jongerenwelzijn
  Tom Elen (plaatsvervanger) Agentschap jongerenwelzijn
  Isabelle Quintens (plaatsvervanger) Agentschap jongerenwelzijn
  Hilde Celis Thuisbegeleiding - CAB Gent
  Maarten Floré vzw Stappen
  Krista Krick De Mee-ander/De Marbol
  Heidi Vanheste vzw HCA Oost-Vlaanderen
  An Roelands Opvang vzw Oost-Vlaanderen
VAPH Paul Hamers Pedagogisch Centrum Wagenschot
Integrale Jeugdhulp Caroline Robberecht  

 powered by Curiousgroup