Kinderen en jongeren met psychiatrische of gedragsproblemen en een verstandelijke beperking

Sinds eind 2008 ondersteunen de Overlegplatforms GGZ van Oost- en West-Vlaanderen een projectgroep die zich bezig houdt met het uittekenen van een interprovinciaal zorgcircuit voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen.

 

De eerste fase van dit project (tot en met maart 2010) was vooral gericht op visie-ontwikkeling, de inventarisatie van knelpunten en noden én het aanduiden van prioritaire acties. Begin 2010 werd dit gefinaliseerd in een bondig rapport. U kan het rapport en het voorstel hier downloaden.

 

Begin 2011 hebben de Overlegplatforms GGZ van Oost- en West-Vlaanderen groen licht gegeven voor de ondersteuning van een vervolgproject. Bedoeling was het operationaliseren van de uitgewerkte ideeën, i.c. de feitelijke opstart van het interprovinciaal zorgcircuit in Oost- en West-Vlaanderen.

Op 7 april 2011 werd de planning overhoop gegooid: vanuit het kabinet Volksgezondheid werd plots aangekondigd dat er projectmiddelen beschikbaar zouden zijn voor deze doelgroep. De projectgroep heeft zodoende een gemeenschappelijk projectvoorstel voor een outreachteam voor minderjarigen in West-Vlaanderen uitgewerkt en ingediend. Het blijft op vandaag evenwel wachten op een beslissing van de overheid terzake.

Vanaf september 2011 startte de projectgroep vervolgens met de eigenlijke opdracht: het operationaliseren van het interprovinciale zorgcircuit. Gaandeweg bleken de partners evenwel meer heil te zien in de opstart van twee provinciale zorgcircuits, die waar nodig interprovinciaal kunnen samenwerken. Hier vindt u een schematische voorstelling van deze nieuwe visie; hier vindt u de nodige toelichting bij het schema.

 

Na maart 2012 stopt de ondersteuning door de Overlegplatforms GGZ van Oost- en West-Vlaanderen. De beide provinciale zorgcircuits zijn ondertussen in opstart en zullen vanuit eigen initiatief verdere afstemming realiseren.

 


Meer info:

 

Vincent Vandenbussche
Coördinator PopovGGZ vzw
Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen
09 216 65 50

vincent.vandenbussche@popovggz.be
 powered by Curiousgroup