Algemene Vergadering / effectieve leden

In eerste instantie maken alle voorzieningen van de in het K.B. voorziene voorzieningensoorten deel uit van het platform: 

Voor een overzicht van alle organisaties die tot bovenstaande rubrieken behoren: zie rubriek "GGZ in Oost-Vlaanderen".

 

Het Oost-Vlaamse Overlegplatform opteerde er in 2004 voor om de samenstelling van de Algemene Vergadering ook uit te breiden met: 

  • ziekenfondsen
  • diensten voor thuiszorg
  • patiëntenverenigingen
  • organisaties voor familieleden van patiënten.

 

De inrichtende machten van al deze voorzieningen organisaties zijn lid van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen vzw, afgekort PopovGGZ vzw.

Per voorziening hebben deze organisaties een vertegenwoordiger (en dus een stem) in de Algemene Vergadering, die samenvalt met het comité van het overlegplatform. Dit orgaan bepaalt de grote opties en keurt jaarlijks de balans, de rekeningen, het jaarverslag, het jaarprogramma en de begroting goed.
  

Beschut Wonen 1 vertegenwoordiger per erkend initiatief BW
CGG 1 vertegenwoordiger per erkend CGG
PAAZ 1 vertegenwoordiger per erkende PAAZ
PZ 1 vertegenwoordiger per erkend PZ
PVT 1 vertegenwoordiger per erkend PVT
RIZIV-conventies 1 vertegenwoordiger per voorziening met RIZIV-conventie
patiëntenverenigingen 1 vertegenwoordiger per patiëntenvereniging
familieverenigingen 1 vertegenwoordiging per familievereniging
ziekenfondsen 1 vertegenwoordiger per ziekenfonds
diensten voor thuiszorg 1 vertegenwoordiger per dienst voor thuiszorg

 

De documenten m.b.t. de Algemene Vergadering van 13 september 2019 kan u hieronder raadplegen:

 

De documenten m.b.t. de Algemene Vergadering van 21 juni 2019 kan u hieronder raadplegen:

 

 

Het jaarverslag 2018 vindt u hier.powered by Curiousgroup