Adviezen

De relevantie adviezen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (Permanente Werkgroep Psychiatrie) en van de Vlaamse Gezondheidsraad (Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg) kan u raadplegen op www.overlegplatformsggz.be.De Vlaamse Gezondheidsraad is ondertussen wel opgeheven en vervangen door de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG).
 

 

 powered by Curiousgroup