OP² en overleg met Vlaamse overheid

OP² is een systematisch overleg van de voorzitters en de coördinatoren van de Overlegplatforms van Vlaanderen en Brussel (contactgegevens van deze platforms: klik hier).
Zij komen 4 à 5 keer per jaar samen; met een jaarlijks roterend voorzitterschap. In 2017 neemt PopovGGZ dit voorzitterschap op.

 

De belangrijkste doelstelling van dit overleg bestaat er in om de werking van de verschillende platforms zo veel als mogelijk en wenselijk op elkaar af te stemmen en om het overleg met de Vlaamse overheid ("VLOP") voor te bereiden. Sinds 2016 vindt dit VLOP (Vlaamse Overlegplatforms, kabinet Minister van Welzijn en Agentschap Zorg en Gezondheid) op regelmatige basis plaats. 

 

 

Meer info:

 

Vincent Vandenbussche
Coördinator PopovGGZ vzw
Oude Abdij, Drongenplein 26

9031 Drongen
09 216 65 50

 powered by Curiousgroup