Zorgcircuit Illegaal Middelenmisbruik Volwassenen

 

Sinds 1 mei 2003 vormen 13 Oost-Vlaamse voorzieningen met een gespecialiseerd aanbod inzake middelenmisbruik een netwerk met als doel de organisatie van een zorgcircuit illegaal middelenmisbruik volwassenen. Doelstellingen van het netwerk:

 • taakafspraken en complementariteit van het aanbod, met het oog op de verwezenlijking van continuïteit van zorg en zorg op maat voor de doelgroep;
 • het waarborgen van de optimale aanwending van de beschikbare middelen, door onnodige overlappingen in het aanbod van modules te vermijden;
 • het waarborgen van de kwaliteit van de zorg;
 • het optimaliseren van de werking;
 • het optimaal beantwoorden aan de behoeften van de doelgroep.

Enkele taken en projecten dat het netwerk door de jaren heen behartigt heeft: 

 • Case management en cliëntenoverleg
 • Optimaliseren van regionale samenwerking
 • Samenwerking justitie-drughulpverlening: Proefzorg en Drugbehandelingskamer
 • spoed- en crisisopvang van drugverslaafden
 • Zorgtraject dubbele diagnose (verslaving en GG-problemen)
 • Inventarisatie en evaluatie zorgaanbod en zorgstrategische planning
 • Samenwerking met netwerken art. 107
 • Stroomlijning aanmeldingen vanuit de gevangenissen (CAP - einde project medio 2016)
 • ...

 

Meer info:

Alphonse Franssen
zorgcoördinatie middelenmisbruik
PopovGGZ vzw

Oude Abdij, Drongenplein 26
9031 Drongen
09 216 65 50 & 0495 54 12 50

 powered by Curiousgroup