Zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden (TAZ)

Tender zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden

 

Tussen oktober 2009 en december 2012 vormden meer dan 19 Oost-Vlaamse organisaties – waaronder een groot deel uit de geestelijke gezondheidszorg –  een partnerschap in het kader van de “Tender zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden in het kader van het meerbanenplan” van VDAB. Over de drie projectjaren heen werden in totaal 972 begeleidingen opgestart.

 

Eind juni 2012 werd een nieuwe oproep voor de uitbesteding "Zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden (werktitel TAZbis)" bekendgemaakt. PopovGGZ diende, samen met 23 Oost-Vlaamse organisaties, opnieuw een dossier in dat eind 2012 werd goedgekeurd.

Het is de bedoeling dat het partnerschap instaat voor de zorgbegeleiding van werkzoekenden met een ernstige medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek.

 

De zorgbegeleiding wordt uitgevoerd binnen het actieplan van een activeringsbegeleiding en bestaat uit:

  • de behandeling van medische, mentale, psychische en/of pschychatrische drempels (partners zorg),
  • de aanpak van sociaal-economische en/of psychosociale drempels op weg naar werk (partners empowerment),

in functie van het wegwerken van de voornaamste drempels

en knelpunten die het vervolgtraject naar minimaal arbeidszorg kunnen verhinderen.

 

De werkzoekenden worden via GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding) toegeleid naar het partnerschap en vervolgens gedurende maximaal 18 maanden opgevolgd door de partners.

PopovGGZ is penhouder van het project en staat in die hoedanigheid onder meer in voor de algemene coördinatie en voor de administratieve en financiële kant van de zaak.

Het partnerschap verdeelt zijn werking in drie regio’s: Gent-Meetjesland, Zuid-Oost-Vlaanderen en Waasland-Dendermonde. De concrete samenstelling van het partnerschap vindt u via deze link.

 

In 2015 werden 261 werkzoekenden toegeleid naar de verschillende partners. Per dossier ontvangt het partnerschap 1.880 euro.                                            

  

 

 

Meer info:

Veerle Decroos

projectopvologer
PopovGGZ vzw

Oude Abdij, Drongenplein 26
9031 Drongen
09 216 65 50

 
powered by Curiousgroup