Ombudsfunctie

De ombudsfunctie wordt aangeboden in het kader van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

 

Alle info over de externe ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg vindt u op www.ombudsfunctieggz.be, een gemeenschappelijke website van de Vlaamse overlegplatforms GGZ.

Meer info:

Chantal Van Moerkerke

Coördinatie ombudsfunctie GGZ Oost-Vlaanderen
PopovGGZ vzw

Oude Abdij, Drongenplein 26
9031 Drongen

09 216 65 50 & 0476 306 444 powered by Curiousgroup