Vormingen en opleidingen

 

 

PopovGGZ vzw spreekt zich niet uit over de waarde van de vormingen en opleidingen waarnaar verwezen wordt. De inhoud ervan valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de inrichters.powered by Curiousgroup