Eerstelijnspsychologische sessies (ELP) in de kijker

ingevoerd op 07-08-2020

Eerstelijnspsychologische sessies (ELP) in de kijker

Eerstelijnspsychologische sessies (ELP) in de kijker


Via deze weg zetten we graag op initiatief van de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) het recent uitgebreide aanbod omtrent eerstelijnspsychologische zorg in de kijker.  

 

Zowel kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen kunnen, via verwijzing van hun arts, een beroep doen op terugbetaling van 4 (tot max. 8) eerstelijnspsychologische sessies bij een klinische psycholoog/orthopedagoog. 

 

Meer info hierover kan u terugvinden op de flyer in bijlage, of op de websites van de drie GG-netwerken: https://radar.be/elp/, http://www.pakt.be/node/294 en https://www.ggzads.be/eerstelijnspsychologische-elp-sessies-het-netwerk-gg-ads

 

Voor de meest actuele lijst met contactgegevens van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren, verwijs ik u graag naar de websites van de desbetreffende GG-Netwerken.

 

Daarnaast kan u ook volgende zaken terugvinden onder deze link 

- Een flyer vanuit de FOD Volksgezondheid richting artsen omtrent dit (nieuwe) aanbod 

- De verwijsbrief voor artsen 

- De flyer van het netwerkpunt RADAR 

 

Documenten

terugpowered by Curiousgroup