[ON] MACHTIG [ONT] BIJTEN

ingevoerd op 17-02-2020

[ON] MACHTIG [ONT] BIJTEN

De academische werkplaats vermaatschappelijking Gent presenteert:

 

[ON] MACHTIG [ONT] BIJTEN

 

Drie boeiende ontbijtsessies (dwang; verontrusting; inspiratie) te Gent  


Dagelijks zien we situaties waar mensen leven in een kluwen van sociale problemen. Soms maken we ons ernstig zorgen en ‘moeten’ we ingrijpen. Op dat moment speelt dwang en (on)macht een rol. We zoeken als sociaal werkers, orthopedagogen, psychologen, dokters, verpleegkundigen, politie, ... naar oplossingen, maar we botsen telkens op vragen.

 

Wanneer is het een probleem van welzijn, overlast of veiligheid? Wie neemt wanneer welke verantwoordelijkheid? Hoe verantwoorden we de keuzes die we maken? En wat brengt dit teweeg in het leven van mensen?

 

In elk van deze (on)machtige (ont)bijt sessies gaan we de dialoog aan over deze prangende vragen.  Elk ontbijt start met een inhoudelijke bijdrage waarna we in kleine groepen aan de slag gaan.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie het document in bijlage

Documenten

terugpowered by Curiousgroup